Formátování

Tento fotoaparát použijte v následujících případech k formátování (inicializaci) karty.

 • Karta je nová.
 • Karta byla naformátována jiným fotoaparátem nebo počítačem.
 • Karta je plná snímků nebo dat.
 • Zobrazuje se chyba související s kartou ().

Upozornění

 • Formátováním karty vymažete všechna data na ní. Před formátováním zkontrolujte, co je na kartě. V případě potřeby před formátováním karty přeneste snímky a data do počítače atd.
 1. Vyberte položku [Přehrávání: Formátovat kartu].

 2. Naformátujte kartu.

  • Vyberte položku [OK].

Formáty souborů na kartě

Karty microSD budou naformátovány ve formátu FAT12/16, karty microSDHC ve formátu FAT32 a karty microSDXC ve formátu exFAT.

Upozornění

 • Karty microSDXC naformátované tímto fotoaparátem nemusí být možné použít v jiných fotoaparátech. Pamatujte také, že karty ve formátu exFAT nemusí být rozpoznány některými operačními systémy nebo čtečkami karet.
 • Formátování nebo vymazání dat na kartě data úplně nevymaže. Uvědomte si to při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karet proveďte příslušná opatření, např. kartu fyzicky poškoďte, abyste zabránili případnému úniku osobních údajů.

Poznámka

 • Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být menší než kapacita uvedená na kartě.
 • Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.