Zapnutí napájení

  • Fotoaparát zapněte stisknutím tlačítka Tlačítko napájení. Opětovným stisknutím fotoaparát vypnete.

Nastavení data, času a časového pásma

Pokud se při zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka pro nastavení data/času/časového pásma, postupujte podle pokynů v části Datum/čas/pásmo.

Změna jazyka rozhraní

Chcete-li změnit jazyk rozhraní, postupujte podle pokynů v části Jazyk.