Příprava a základní operace

Tato kapitola popisuje přípravné kroky před zahájením fotografování a základní operace s fotoaparátem.