Zobrazení informací

Obrazovka záznamu pro fotografování

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Maximální počet snímků sekvence
 2. (2) Počet dostupných snímků/s. do aktivace samospouště
 3. (3) Braketing ostření / HDR / násobné expozice / potlačení šumu více snímky / časovač času B / intervalové snímání / Snímání Dual Pixel RAW
 4. (4) Režim snímání
 5. (5) Oblast AF
 6. (6) Činnost AF
 7. (7) Kvalita snímku
 8. (8) Velikost filmového záznamu
 9. (9) Režim měření
 10. (10) Poměr stran fotografie
 11. (11) Elektronický horizont
 12. (12) AF bod (jednobodový AF)
 1. (13) Počet snímků zbývajících pro braketing ostření, násobné expozice nebo intervalové snímání
 2. (14) Doba záznamu filmu k dispozici
 3. (15) Stav baterie
 4. (16) Upozornění na blokování více funkcí
 5. (17) Tlačítko rychlého ovládání
 6. (18) Snímání s potlačením mihotání
 7. (19) Vyvážení bílé / korekce vyvážení bílé
 8. (20) Styl Picture Style
 9. (21) Kreativní filtry
 10. (22) Objekt k detekci
 11. (23) Expozice dotykem / vytvořit složku
 12. (24) Tlačítko zvětšení
 13. (25) Histogram (jas/RGB)
 1. (26) AEB/FEB
 2. (27) Pomocník zobrazení
 3. (28) HDR PQ
 4. (29) Připravenost blesku / blokování expozice s bleskem / rychlá synchronizace
 5. (30) Indikátor připojeného příslušenství
 6. (31) Režim řízení
 7. (32) Elektronická závěrka
 8. (33) Blokování AE
 9. (34) Rychlost závěrky
 1. (35) Hodnota clony
 2. (36) Funkce Wi-Fi
 3. (37) GPS
 4. (38) Simulace expozice
 5. (39) Funkce Bluetooth
 6. (40) Citlivost ISO
 7. (41) Priorita vysokých jasů
 8. (42) Síla signálu Wi-Fi
 9. (43) Kompenzace expozice
 10. (44) Indikátor úrovně expozice

Poznámka

 • Můžete určit informace zobrazené po stisknutí tlačítka INFO ().
 • Elektronický horizont se nezobrazí, pokud je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.

Obrazovka nahrávání filmu

Každým stisknutím tlačítka INFO se zobrazení informací změní.

 • Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.
 1. (1) Upozornění na blokování více funkcí
 2. (2) Stav baterie
 3. (3) Dostupná doba záznamu filmu / uplynulá doba záznamu
 4. (4) Režim snímání
 5. (5) Oblast AF
 6. (6) Velikost filmového záznamu
 7. (7) Digitální zoom
 8. (8) Digitální IS při filmování
 9. (9) Servo AF při záznamu filmu
 1. (10) AF bod (jednobodový AF)
 2. (11) Histogram (jas/RGB)
 3. (12) Probíhá záznam filmu
 4. (13) Vyvážení bílé / korekce vyvážení bílé
 5. (14) Styl Picture Style
 6. (15) Kreativní filtry
 7. (16) Objekt k detekci
 8. (17) GPS
 9. (18) Elektronický horizont
 1. (19) Pomocník zobrazení
 2. (20) HDR PQ
 3. (21) Indikátor úrovně audio záznamu (ruční)
 4. (22) Samospoušť filmu
 5. (23) Blokování AE
 6. (24) Rychlost závěrky
 7. (25) Kontrola přehřátí
 8. (26) Hodnota clony
 1. (27) Funkce Wi-Fi
 2. (28) Síla signálu Wi-Fi
 3. (29) Funkce Bluetooth
 4. (30) Tlačítko zvětšení
 5. (31) Citlivost ISO
 6. (32) Priorita vysokých jasů
 7. (33) Kompenzace expozice
 8. (34) Indikátor úrovně expozice (úrovně měření)

Upozornění

 • Můžete určit informace zobrazené po stisknutí tlačítka INFO ().
 • Elektronický horizont se nezobrazí, pokud je fotoaparát připojen přes HDMI k televizoru.
 • Během záznamu filmu nelze zobrazit elektronický horizont, čáry mřížky a histogram (a pokud jsou aktuálně zobrazeny, záznam filmu vymaže zobrazení).
 • Jakmile se zahájí záznam filmu, změní se zbývající čas pro záznam filmu na uplynulý čas.

Poznámka

 • Po úpravě nastavení se můžou na chvilku zobrazit další ikony.

Ikony scény

V režimu snímání Automatický inteligentní scénický režim detekuje fotoaparát typ scény a nastaví příslušným způsobem všechna nastavení. Typ detekované scény se zobrazuje v levém horním rohu displeje.

Objekt

Pozadí

Lidé Objekty jiné než lidé Barva pozadí
V pohybu*1 Příroda / venkovní scéna V pohybu*1 Blízko*2
Jasné Portrét (Jasný) Portrét s pohybem (Jasný) Příroda/venkovní scéna (Jasná) Jiný než portrét, s pohybem (Jasný) Jiný než portrét, blízko (Jasný) Šedá
Protisvětlo Portrét (Jasný/Protisvětlo) Portrét s pohybem (Jasný/Protisvětlo) Příroda/venkovní scéna (Jasná/Protisvětlo) Jiný než portrét, s pohybem (Jasný/Protisvětlo) Jiný než portrét, blízko (Jasný/Protisvětlo)
Včetně modré oblohy Portrét (Včetně modré oblohy) Portrét s pohybem (Včetně modré oblohy) Příroda/Venkovní scéna (Včetně modré oblohy) Jiný než portrét, s pohybem (Včetně modré oblohy) Jiný než portrét, blízko (Včetně modré oblohy) Světle modrá
Protisvětlo Portrét (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Portrét s pohybem (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Příroda/Venkovní scéna (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Jiný než portrét, s pohybem (Včetně modré oblohy/Protisvětlo) Jiný než portrét, blízko (Včetně modré oblohy/Protisvětlo)
Západ slunce *3 Jiný než portrét (Západ slunce) *3 Oranžová
Bodové osvětlení Portrét (Bodové osvětlení) Jiný než portrét (Bodové osvětlení) Jiný než portrét, blízko (Bodové osvětlení) Tmavě modrá
Tmavé Portrét (Tmavý) Jiný než portrét (Tmavý) Jiný než portrét, blízko (Tmavý)
Se stativem*1 Portrét (Tmavý/S použitím stativu)*4*5 *3 Příroda/Venkovní scéna (Tmavá/S použitím stativu) *3
 • 1: Nezobrazí se během záznamu filmu.
 • 2: Zobrazí se, pokud má nasazený objektiv k dispozici informace o vzdálenosti. Při použití mezikroužků nebo makropředsádky nemusí zobrazená ikona odpovídat aktuální scéně.
 • 3: Zobrazí se ikony scén vybraných z těch, které lze detekovat.
 • 4: Zobrazí se, pokud jsou splněny všechny následující podmínky.
  Snímaná scéna je tmavá, jedná se o noční scénu a fotoaparát je upevněn na stativ.
 • 5: Zobrazí se při použití kteréhokoli z uvedených objektivů.
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Objektivy s funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) vyrobené v roce 2012 a novější.
 • Pomalejší rychlosti závěrky se používají, pokud platí podmínky *4 a *5.

Poznámka

 • Pro určité scény nebo podmínky snímání nemusí zobrazená ikona odpovídat aktuální scéně.

Obrazovka pro přehrávání

Zobrazení základních informací pro fotografie

 1. (1) Stav výstupu HDR
 2. (2) Funkce Bluetooth
 3. (3) Síla signálu Wi-Fi
 4. (4) Funkce Wi-Fi
 5. (5) Stav baterie
 6. (6) Číslo aktuálního snímku / celkový počet snímků / počet nalezených snímků
 7. (7) Rychlost závěrky
 8. (8) Hodnota clony
 9. (9) Hodnota kompenzace expozice
 1. (10) Již odesláno do počítače/smartphonu
 2. (11) Hodnocení
 3. (12) Ochrana snímku
 4. (13) Číslo složky - souboru
 5. (14) Kvalita snímku / upravený snímek / oříznutí / zachycení snímku
 6. (15) Citlivost ISO
 7. (16) Priorita vysokých jasů

Upozornění

 • Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se nemusí zobrazit.
 • Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky, pořízené jiným fotoaparátem.

Zobrazení podrobných informací pro fotografie

 1. (1) Hodnota clony
 2. (2) Picture Style / nastavení
 3. (3) Rychlost závěrky
 4. (4) Korekce vyvážení bílé / braketing
 5. (5) Režim snímání / násobná expozice / zachycení snímku
 6. (6) Vyvážení bílé
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
 8. (8) První snímek scény
 9. (9) Kvalita snímku/upravený snímek/oříznutí
 1. (10) Hodnota kompenzace expozice
 2. (11) Datum a čas pořízení
 3. (12) Histogram (jas/RGB)
 4. (13) Posuvník
 5. (14) Citlivost ISO
 6. (15) Priorita vysokých jasů
 7. (16) Režim měření
 8. (17) Velikost souboru
 9. (18) Hodnota kompenzace expozice s bleskem / odraz / snímání HDR / potlačení šumu více snímky
 • U snímků pořízených při fotografování RAW + JPEG/HEIF označuje velikost souborů velikost souboru RAW.
 • Pro snímky pořízené s nastavením poměru stran () a nastavenou kvalitou snímku RAW nebo RAW+JPEG se zobrazí čáry označující oblast snímání.
 • U snímků s přidanými informacemi o ořezu jsou zobrazeny čáry označující oblast snímku.
 • Při fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem se zobrazí [Fotografování s bleskem bez kompenzace expozice s bleskem.].
 • [Fotografie s odraženým bleskem] označuje snímek pořízený fotografováním s odrazem blesku.
 • Hodnota nastavení dynamického rozsahu se ukazuje pro snímky pořízené při snímání HDR.
 • [Násobné expozice] označuje snímky zachycené fotografováním s násobnou expozicí.
 • [Potlačení šumu více snímky] označuje snímky zpracované pomocí potlačení šumu více snímky.
 • [Fotografie ze zkušebních snímků] označuje zkušební snímky pro časosběrné filmy.
 • [Snímky vytvořené a uložené po provedení zpracování] označuje snímky vytvořené a uložené provedením zpracování snímku RAW, změnou velikosti, oříznutím nebo zachycením snímku.
 • [Oříznutí (snímky)] označuje oříznuté a následně uložené snímky.

Zobrazení podrobných informací pro filmy

 1. (1) Přehrávání filmů
 2. (2) Režim záznamu filmu / film s vysokou snímkovou frekvencí
 3. (3) Velikost filmového záznamu
 4. (4) Snímková frekvence
 1. (5) Metoda komprese
 2. (6) Informace o orientaci filmu
 3. (7) Doba záznamu / časový kód
 4. (8) Formát filmového záznamu
 • Pro zjednodušení jsou vynechána vysvětlení u položek, které jsou také zahrnuty v zobrazení základních/podrobných informací pro fotografie, které zde nejsou zobrazeny.

Poznámka

 • Během přehrávání filmu se zobrací „*, *“ u položky [Jemnost] a [Práh] u parametrů [Ostrost] v [Picture Style].