Zaznamenání políčka z filmu v rozlišení 4K nebo časosběrného filmu v rozlišení 4K

Ve filmech v rozlišení 4K a 4K časosběrných filmech můžete vybrat jednotlivá políčka, která chcete uložit jako fotografie ve formátu JPEG nebo HEIF. Tato funkce se nazývá „zachycení políčka“.

 1. Vyberte film v rozlišení 4K nebo časosběrný film v rozlišení 4K.

  • Otáčením voliče Rychloovladač proveďte výběr.
  • Na obrazovka informací o snímku () jsou filmy v rozlišení 4K nebo časosběrné filmy v rozlišení 4K označeny ikonou [4K] nebo [4K Crop].
  • V zobrazení náhledového indexu můžete stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení přepnout na zobrazení jednotlivých snímků.
 2. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

 3. Vyberte možnost [].

  • Spustí se přehrávání filmu.
 4. Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení pozastavte film.

  • Zobrazí se panel pro přehrávání filmů.
 5. Vyberte políčko, které chcete zachytit.

  • Pomocí panelu pro přehrávání filmů vyberte políčko, které chcete zachytit jako fotografii.
  • Pokyny k panelu pro přehrávání filmů viz Panel pro přehrávání filmů.
 6. Stiskněte tlačítko Volba AF bodu a poté vyberte [Zachycení políčka].

 7. Uložte změny.

  • Vyberte možnost [OK] a uložte tak aktuální políčko jako fotografii ve formátu JPEG.

   Snímky HEIF se uloží, pokud zachycujete políčka z filmů snímaných pomocí režimu [Snímání: Snímání v HDR ] nastaveného na [Povolit].

  • Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku.
 8. Vyberte snímek, který chcete zobrazit.

  • Vyberte [Zobrazení původního filmu] nebo [Zobrazení zachycené fotografie].

Upozornění

 • Zachycení políčka není možné z následujících filmů 4K.

  • Filmy pořízené pomocí jiných fotoaparátů
 • Zachycení políčka není možné, když je fotoaparát připojen k počítači.