Přehrávání filmů

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte film.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte film, který chcete přehrát.
  • V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou filmy označeny ikonou [Tlačítko SETVideosoubory] zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
  • V zobrazení náhledového indexu označuje film děrování na levém okraji náhledu. Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu náhledového indexu, přepněte stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

 4. Vyberte možnost [].

  • Spustí se přehrávání filmu. Zvuk se přehrává pomocí reproduktoru (1).
  • Přehrávání můžete pozastavit a stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení () přejít na panel pro přehrávání filmů. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
  • Stisknutím tlačítka Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů nastavte hlasitost (i během přehrávání).

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení přepínáte mezi přehráváním filmů a zastavením přehrávání.
Skok dozadu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko Doleva se přeskočí dozadu o 1 s. Podržením tlačítka Tlačítko Doleva se bude film převíjet zpět.
Předchozí políčko Zobrazí předchozí políčko pokaždé, když otočíte voličem Hlavní ovladač doleva.
Následující políčko Zobrazí následující políčko pokaždé, když otočíte voličem Hlavní ovladač doleva.
Skok dopředu Při každém stisknutí tlačítka Tlačítko Doprava se přeskočí dopředu o 1 s. Podržením tlačítka Tlačítko Doprava se bude film převíjet vpřed.
Stav přehrávání
hh:mm:ss Doba přehrávání (hodiny:minuty:sekundy, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Čas záznamu])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Časový kód (hodiny:minuty:sekundy:snímky, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Časový kód])
Hlasitost Stisknutím tlačítek Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů nastavíte hlasitost reproduktoru () nebo sluchátek.
Stisknutím tlačítka Volba AF bodu přejděte na další obrazovku ().
Návrat Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do zobrazení jednotlivých snímků.

Následují ovládací prvky, které nebyly na předchozí stránce.

Položka Operace přehrávání
Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy ().
Pomalý pohyb Rychlost pomalého pohybu je možné nastavit otáčením ovladače Rychloovladač. Rychlost pomalého pohybu se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Zachycení políčka Funkce je dostupná při přehrávání 4K filmů. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako fotografie ve formátu JPEG nebo HEIF ().
Návrat Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte na předchozí obrazovku.

Upozornění

 • Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost pomocí ovládacích prvků televizoru (), protože hlasitost nelze upravit stisknutím tlačítek Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů.
 • Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo videosoubory obsahují poškozené snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.