Režim RAW série

Umožňuje rychlé kontinuální snímání snímků RAW. Díky tomu můžete ze skupiny snímků vybrat ten nejlepší, který byl zachycen v pravý okamžik. Snímky jsou zachyceny do jednoho souboru (roličky) s více obrázky.

Z roličky můžete extrahovat jakýkoli snímek a samostatně jej uložit ().

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim RAW série].

 2. Nastavte [Režim RAW série].

 3. Vyberte možnost [Povolit].

  • Pokud vyberete možnost [Povolit], při snímání se zobrazí [RAW série].
 4. Vyberte možnost [Předsnímání].

 5. Nastavte možnost.

  • [Povolit]: Snímání začne po krátkodobém stisknutí tlačítka spouště do poloviny, tedy o krátkou chvíli dříve (asi o 0,5 sek.) než stiskněte tlačítko spouště úplně. Při snímání se zobrazuje [Předsnímání zapnuté].
  • [Zakázat]: Snímání začne v okamžiku, kdy zcela stisknete tlačítko spouště. Při snímání se zobrazuje [Předsnímání vypnuté].
 6. Snímání.

  • Indikátor na displeji ukazuje stav vyrovnávací paměti. Barva se liší podle aktuálního stavu. Při snímání je indikátor zelený, v případě plné vyrovnávací paměti (kdy nelze pokračovat v záznamu) svítí indikátor červeně a v ostatních případech svítí bíle.
  • V případě úplného stisknutí tlačítka spouště snímání pokračuje do doby, než je vyrovnávací paměť plná, nebo do doby, kdy uvolníte tlačítko.

Upozornění

 • Používejte karty o velikosti 4 GB nebo více.
 • Pokud snímáte v režimu RAW série, používáte kartu s pomalým zápisem a máte málo nabitou baterii, může dojít k tomu, že se baterie vybije a nedojde ke správnému záznamu snímků.
 • Když stisknete tlačítko spouště do poloviny, zobrazení se pozastaví.
 • Rozhýbání fotoaparátu nebo pohyb objektu může způsobit distorzi snímku.
 • Režim automatické ISO se používá, pokud snímáte v režimu Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE nebo Priorita clony AE.
 • Rychlosti závěrky pomalejší než 1/30 sek. nejsou v režimech Priorita závěrky AE, Ruční expozice nebo Flexibilní priorita AE k dispozici.
 • Fotoaparát snímá s přibližně 13,6 megapixely (4512×3008).
 • Snímky jsou pořízeny s použitím elektronické závěrky. Maximální rychlost závěrky je 1/4000 s. Před snímáním zvažte přečtení opatření k tématu [Elektronická] ().
 • Pokud chcete zobrazit snímky z roliček na počítači, můžete je buď extrahovat nebo otevřít pomocí aplikace EOS Digital Photo Professional.
 • Pokud připojíte fotoaparát k počítači a použijete nástroj EOS Utility (software EOS), nastavte funkci [Snímání: Režim RAW série] na [Zakázat]. Nastavení [Povolit] zabrání fotoaparátu v komunikaci s počítačem.
 • Maximální počet snímků sekvence může být při nízkém osvětlení nižší.
 • V režimu RAW série se hodnota clony změní, pokud používáte zoom při stisknutém tlačítku spouště do poloviny nebo zcela u objektivů se zoomem s variabilní minimální clonou. Pro udržení stejné expozice v režimu Ruční expozice zvažte snímání s použitím funkce automatické ISO.
 • V režimu RAW série, i v případě objektivů se zoomem bez variabilní minimální clony, se může expozice změnit, pokud používáte zoom při stisknutém tlačítku spouště do poloviny nebo zcela. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Canon ().
 • V závislosti na podmínkách snímání, typu paměťové karty a počtu snímků nepřerušovaného snímání může docházet ke zpoždění v dostupnosti následujícího snímání v režimu RAW série. Zápis je rychlejší, pokud používáte karty s vyšší rychlostí zápisu.

Poznámka

 • Zachycené snímky RAW se ukládají do jednoho souboru (roličky). Tyto soubory mají příponu .CR3.
 • Nastavení pro styl Picture Style, vyvážení bílé a Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), použité u prvního snímku, se aplikuje také na všechny další snímky.
 • Fotoaparát při snímání nevydává žádný tón.
 • [Snímání: Režim RAW série] se přepne zpět na [Zakázat] při nastavení vypínače napájení na Vypnutí.