Extrahování fotografií ze snímků RAW série

Ze sad („roliček“ ) zachycených v režimu RAW série jako JPEG, HEIF nebo RAW můžete extrahovat jakýkoli snímek.

 1. Zobrazte obraz.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte roličku.

  • Otočte voličem Rychloovladač a vyberte roličku.
  • V zobrazení jednotlivých snímků jsou roličky identifikovány pomocí ikony [SETRAW série] v levém horním rohu.
  • V zobrazení náhledového indexu můžete stisknutím tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení přepnout na zobrazení jednotlivých snímků.

  Poznámka

  • Na roličky mohou mít jednotlivá nastavení různé efekty než na extrahované snímky JPEG/HEIF nebo snímky JPEG/HEIF zpracované z extrahovaných snímků RAW.
 3. V zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

 4. Vyberte možnost [RAW série].

  • Zobrazí se rolička.
 5. Vyberte požadovaný snímek.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač vyberte snímek, jež chcete extrahovat.
  • Chcete-li smazat nepotřebné části na začátku a konci roličky, stiskněte tlačítko Vymazat.
 6. Stiskněte tlačítko Rychlé ovládání / Nastavení.

 7. Vyberte formát snímku a uložte extrahovaný obrázek.

  • S možností [Vyjmout jako] nebo [Vyjm. jako ] můžete zvolit možnost [Upr. a uložit] a před uložením použít zpracování snímku RAW ().

Poznámka

 • Snímky jsou uložené v kvalitě [JemnáVelký], pokud zvolíte [Vyjmout jako] nebo [Vyjm. jako ].
 • Pro snímky JPEG/HEIF extrahované ze snímků RAW série nebo zpracované z extrahovaných snímků RAW nejsou k dispozici funkce kreativních filtrů, ořezu a změny velikosti.
 • Snímky HEIF extrahované ze snímků RAW série nelze konvertovat do formátu JPEG.