Režim závěrky

Můžete si zvolit metodu použití tlačítka spouště.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Režim závěrky].

 2. Vyberte možnost.

 • Mechanická

  Snímání aktivuje mechanická závěrka. Doporučeno při snímání s plně otevřenou clonou jasného objektivu.

 • El. 1.lamela

  Rozmazání z rozhýbání fotoaparátu může být za určitých podmínek snímání menší než v případě použití mechanické závěrky.

  Pro synchronizaci blesku lze nastavit vyšší rychlost závěrky než v případě mechanické závěrky.

 • Elektronická

  Povoluje omezený zvuk a vibrace z operací závěrky, ve srovnání s mechanickou závěrkou nebo elektronickou první lamelou.

  Doporučeno při snímání s plně otevřenou clonou jasného objektivu.

  Maximální rychlost závěrky lze nastavit na vyšší hodnotu než v případě mechanické závěrky nebo elektronické 1. lamely.

  • Kolem obrazu je bílý rámeček, pokud je režim [Snímání: Režim řízení] nastaven na [Rychlé kontinuální snímání] nebo [Rychlé kontinuální snímání plus].
  • Při operacích závěrky se ozývají tóny. Tóny lze zablokovat v nabídce [Nastavení: Tón].

Upozornění

 • Rozostřené oblasti snímku mohou být v závislosti na podmínkách snímání nekompletní při snímání blízko minimální clony při vysokých rychlostech závěrky. Pokud se vám nelíbí vzhled rozostřených oblastí snímku, snímání s následujícími nastaveními může zajistit lepší výsledky.

  • Snímejte s jinou možností než [El. 1.lamela].
  • Snižte rychlost závěrky.
  • Zvyšte hodnotu clony.
 • Nastavením položky [Snímání: Funkce tichá závěrka] na hodnotu [Zap] se nastaví režim závěrky [Elektronická].
 • Přiblížení během kontinuálního snímání může způsobovat změny v expozici i při stejném clonovém číslu. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Canon ().
 • V závislosti na použitém objektivu zvažte snímání s nastavením [El. 1.lamela] nebo [Elektronická] pro zajištění efektivní stabilizace obrazu. Podrobné informace naleznete v návodu k použití objektivu.
 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [El. 1.lamela]

 • Rozmazání vibracemi fotoaparátu se objeví pravděpodobněji s nastavením [Rychlé kontinuální snímání plus] než s nastavením [Rychlé kontinuální snímání] nebo [Pomalé kontinuální snímání].
 • Bezpečnostní opatření při nastavení na možnost [Elektronická]

 • Rychlost kontinuálního snímání se může snížit v závislosti na podmínkách snímání.
 • Snímky rychle se pohybujících objektů mohou vypadat zkreslené.
 • Pokud se změní hodnota clony při snímání Programová automatická expozice (Programová automatická expozice), Priorita závěrky AE (Priorita závěrky AE) nebo Flexibilní priorita AE (Flexibilní priorita AE), nemusí být expozice u snímků dostatečná.
 • U některých objektivů a za některých podmínek snímání může být slyšitelné nastavení zaostřování objektivu a clony.
 • Mohou se zobrazit pásy světla a zachycené snímky mohou být ovlivněny tmavšími a světlejšími pruhy, pokud snímáte s elektronickou závěrkou během záblesku blesku jiných fotoaparátů nebo pod zářivkovým osvětlením či jinými blikajícími zdroji světla.
 • Při snímání pod blikajícími zdroji osvětlení se v hledáčku nebo na obrazovce můžou objevit pruhy.
 • Maximální rychlost závěrky je 1/4000 s. v režimu řízení [Rychlé kontinuální snímání plus].