M: Ruční expozice

V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony. Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo použijte volně prodejný expozimetr.

Ruční expozice označuje ruční nastavení (Manual).

 1. Přesuňte volič režimů do polohy Ruční expozice.

 2. Nastavte citlivost ISO ().

  • Nastavte ji stisknutím tlačítka ISO.
  • Při nastavení možnosti Automatické ISO lze nastavit kompenzaci expozice ().
 3. Nastavte rychlost závěrky a hodnotu clony.

  • K nastavení rychlosti závěrky otáčejte ovladačem Hlavní ovladač a k nastavení hodnoty clony otáčejte ovladačem Rychloovladač.
 4. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Zkontrolujte značku úrovně expozice [Úroveň expozice], která udává, do jaké míry se aktuální úroveň expozice liší od standardní úrovně.

  (1) Značka standardní expozice

  (2) Značka úrovně expozice

 5. Nastavte expozici a vyfotografujte snímek.

  • Zkontrolujte indikátor úrovně expozice a nastavte požadovanou rychlost závěrky a hodnotu clony.

Kompenzace expozice pomocí automatického ISO

Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice () nastavit následujícím způsobem:

 • Klepněte na indikátor úrovně expozice.
 • [Snímání: Komp.exp./AEB]
 • Otáčejte ovládacím kroužkem při současném namáčknutí tlačítka spouště.

Upozornění

 • Expozice nemusí být dle očekávání, pokud je nastaveno automatické ISO, protože citlivost ISO je nastavena k zajištění standardní expozice pro určenou rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
 • Kompenzace expozice se nepoužije u fotografování s bleskem s funkcí ISO Auto, i když máte nastavenu hodnotu kompenzace expozice.

Poznámka

 • Citlivost ISO se uzamkne, když podržíte tlačítko vypínače namáčknuté po zaostření předmětů pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) v režimu Ruční expozice s funkcí automatického ISO, Poměrové měření (poměrové měření) a [Uživatelské funkce: Rež. měř. AE zámek po ostř.] nastavenou do výchozího nastavení ().
 • Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím tlačítka Blokování AE zablokovat citlivost ISO.
 • Pokud stisknete tlačítko Blokování AE a poté změníte kompozici záběru, můžete na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se stavem při stisknutí tlačítka Blokování AE.
 • Libovolná existující hodnota kompenzace expozice je zachována, pokud přepnete do režimu Ruční expozice pomocí funkce ISO Auto po použití kompenzace expozice v režimu Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE nebo Priorita clony AE ().
 • Ke koordinaci kompenzace expozice v přírůstcích po ½ EV s citlivostí ISO nastavenou v přírůstcích po ⅓ EV, když je položka [Uživatelské funkce: Kroky úrovně expozice] nastavena na [1/2-kroku] a použita s funkcí Automatické ISO, kompenzace expozice je dále nastavena úpravou rychlosti závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se však nezmění.