Informace o této příručce

Ikony v této příručce

Hlavní ovladač Označuje hlavní ovladač.
Rychloovladač Označuje rychloovladač.
Multiovladač Označuje Multiovladač.
Tlačítko Nahoru Tlačítko Dolů Tlačítko Doleva Tlačítko Doprava Označuje směr stisknutí navigačních tlačítek (Navigační tlačítka).
Ovládací kroužek Označuje ovládací kroužek objektivu.
Rychlé ovládání / Nastavení Označuje tlačítko rychlého ovládání/nastavení.
Dálkový* Znázorňuje dobu trvání (v * sekundách) operace vámi stisknutého tlačítka, počítá se čas od uvolnění tlačítka.
  • Kromě výše uvedených se v této příručce při popisu příslušných funkcí používají také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na obrazovce.
napravo od dlaždic indikuje funkce dostupné pouze v režimu Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice nebo Čas B nebo pro záznam filmu s ruční expozicí.
Odkaz Odkazy na stránky se souvisejícími tématy.
Upozornění

Varování umožňující předejít potížím při fotografování.

Doplňkové informace

Doplňkové informace.

Doporučení Tipy nebo rada pro vytvoření dokonalejších fotografií.
Řešení potíží Rady ohledně řešení potíží.

Základní předpoklady pro pokyny k obsluze a vzorové fotografie

  • Před jakýmkoli postupem dle pokynů se ujistěte, zda je vypínač napájení nastaven do polohy Zapnutí () a zda je vypnutá funkce Blokování více funkcí ().
  • Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení nabídek a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
  • Ilustrace v této příručce zobrazují jako příklad fotoaparát s nasazeným objektivem RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM.
  • Ukázkové fotografie zobrazené na fotoaparátu a použité v této příručce jsou určeny pouze k naučným účelům.
  • Při popisování činností s objektivy typu EF a EF-S se předpokládá použití upevňovacího adaptéru.