Bezdrátové funkce

V této kapitole se popisuje, jak připojit fotoaparát ke smartphonu, počítači, serveru FTP nebo webové službě bezdrátově přes Bluetooth nebo Wi-Fi a posílat snímky, a také jak používat bezdrátové dálkové ovládání nebo zařízení GPS.

Upozornění

  • Důležité

  • Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové komunikace při používání fotoaparátu. Kromě toho společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.

    Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.