Zobrazení informační obrazovky

Můžete zkontrolovat podrobné údaje o chybě a MAC adresu fotoaparátu.

  1. Vyberte možnost [Bezdrátové funkce: Wi-Fi/Bluetooth připojení].

  2. Stiskněte tlačítko INFO.

    • Zobrazí se obrazovka [Ukázat info].
    • Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka SET zobrazte obsah chyby.