Citlivost ISO při záznamu filmu

V režimu [Automatický inteligentní scénický režim (filmy)]/[Filmy]/[Priorita závěrky AE (filmy)]/[Priorita clony AE (filmy)]

  • Citlivost ISO je nastavena automaticky v rozsahu ISO 100 až 25600.
  • Nastavení položky [Max pro auto] v nabídce [Snímání: FilmNastavení citlivosti ISO] na hodnotu [H (51200)] () rozšiřuje maximální citlivost v automatickém rozsahu nastavení na H (ekvivalent ISO 51200).
  • Minimální citlivost ISO je v automatickém rozsahu nastavení ISO 200, pokud [Snímání: Priorita vysokých jasů] je nastaven na [Povolit] nebo [Vylepšeno] (). Nejvyšší mez se nerozšiřuje, i když je expanze nastavena v [Max pro auto].
  • Minimální citlivost ISO je v automatickém rozsahu nastavení ISO 400, pokud je nastavena funkce Canon Log ().

V režimu [Ruční expozice při filmování]

  • Při nastavení citlivosti ISO na [AUTO] je citlivost ISO automaticky nastavena v rozsahu ISO 100 až 25600.
  • Při nastavení ISO Auto rozšiřuje nastavení položky [Max pro auto] v nabídce [Snímání: FilmNastavení citlivosti ISO] na hodnotu [H (51200)] () maximální citlivost v automatickém rozsahu nastavení na H (ekvivalent ISO 51200).
  • Citlivost ISO lze nastavit ručně v rozsahu ISO 100–25600. Nastavení položky [Rozsah citli. ISO] v nabídce [Snímání: FilmNastavení citlivosti ISO] na hodnotu [H (51200)] () rozšiřuje maximální citlivost v rozsahu ručního nastavení na H (ekvivalent ISO 51200).
  • Minimální citlivost ISO v automatickém nebo ručním nastavení je ISO 200, pokud [Snímání: Priorita vysokých jasů] je nastaveno na [Povolit] nebo [Vylepšeno] (). I když je nastavené rozšíření citlivosti ISO, nejvyšší mez se nezvýší.
  • Minimální citlivost ISO je v automatickém rozsahu nastavení ISO 400, pokud je nastavena funkce Canon Log (). ISO 100–200 představuje rozšířenou citlivost ISO (L).