Zpracování DPRAW

Když používáte fotoaparát ve zpracování snímku RAW () pro snímky zachycené s povoleným Dual Pixel RAW (), lze v korekci snímku použít data Dual Pixel a podrobné informace o obličeji.

Nasvícení portrétu

Nepřímé nebo nedostatečné osvětlení focených osob může být opraveno použitím virtuálního zdroje světla.

Na rozdíl od funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), která automaticky upravuje osvětlení v oblasti obličeje, nasvícení portrétu je pro ruční úpravu osvětlení. Korekci můžete použít na obličej i tělo a další oblasti.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zpracování DPRAW].

 2. Vyberte možnost [Nasvícení portrétu].

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte snímek, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
 3. Úprava snímku.

  • Vyberte ikonu [Nasvícení portrétu] a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Upravte snímek a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

   (1) Pomocí Multiovladač umístěte zdroj světla.

   (2) představuje pozici vybraného obličeje. Úpravou (1) relativně vůči (2) můžete nastavit směr osvícení. Překrývající se pozice (1) a (2) umístí zdroj světla přímo před obličej.

   Směr osvícení můžete rovněž upravit tažením.

   (3) Chcete-li nastavit intenzitu světla (nízká nízká / standardní standardní / vysoká vysoká), stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

   (4) Chcete-li nastavit pokrytí světla (Bodové bodové/Standardní střední/Široké široké), stiskněte tlačítko Zvětšit nebo zmenšit.

   (5) U snímků s více focenými osobami můžete stisknutím tlačítka HODNOTIT a otáčením voličem Rychloovladač 1 vybrat obličej k upravení, než zadáte podmínky zpracování. Obličej můžete vybrat také klepnutím na obrazovku.

   Srovnávací obrazovka

   • Můžete přepínat mezi obrazovkami [Po změně] a [Nastavení snímku] stisknutím tlačítka [INFO] a otáčením voliče Rychloovladač 1.
   • Oranžové položky na obrazovce [Po změně] byly od doby pořízení změněny.

  Upozornění

  • Výběr je možný z až 10 osob.
  • Obličeje nelze vybrat, pokud nejsou dostatečně velké a vzdálené od okraje obrazovky, a fotoaparát musí být schopen získat podrobné informace o obličeji.
 4. Uložit.

  • Vyberte ikonu [Uložit a ukončit] (Uložit), přečtěte si zprávu a vyberte tlačítko [OK].

Jas pozadí

Chcete-li upravit rozmazané pozadí na snímcích osob a krajiny, můžete nastavit úroveň jasu v rozsahu 0–4.

Pro úpravu jasu ve zpracování snímku RAW můžete nastavit úroveň kontrastu okraje snímku v rozsahu -4 až +4.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zpracování DPRAW].

 2. Vyberte možnost [Jas pozadí].

  • Otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte snímek, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
 3. Úprava snímku.

  • Vyberte ikonu Jas pozadí portrétu a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • S vybraným Jas pozadí portrétu můžete vybrat úroveň otáčením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 1 bez stisknutí tlačítka NASTAVENÍ.
  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 1 vyberte úroveň a pak stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.

  Srovnávací obrazovka

  • Můžete přepínat mezi obrazovkami [Po změně] a [Nastavení snímku] stisknutím tlačítka [INFO] a otáčením voliče Rychloovladač 1.
  • Oranžové položky na obrazovce [Po změně] byly od doby pořízení změněny.
 4. Uložit.

  • Vyberte ikonu [Uložit a ukončit] (Uložit), přečtěte si zprávu a vyberte tlačítko [OK].

Poznámka

 • Pro nastavení jiná než [Nasvícení portrétu] nebo [Jas pozadí] můžete zadat zpracování založené na položkách nastavení funkce [Přehrávání: Zpracování snímku RAW] ().

Upozornění

 • Nasvícení portrétu a jas pozadí

 • Snímky HEIF nelze tímto způsobem zpracovat.
 • Zvětšené zobrazení není během úpravy k dispozici.
 • Snímky, pro které nemohl fotoaparát získat podrobné informace o obličeji, nelze vybrat. Při fotografování se pokuste zajistit, aby byly obličeje dostatečně velké a blízko středu displeje.
 • Nasvícení portrétu a jas pozadí nelze používat spolu.
 • Nasvícení portrétu

 • Snímky jsou zobrazeny horizontálně i při fotografování ve vertikální orientaci.
 • Výsledky zpracování se mohou lišit od náhledu. Zkontrolujte snímky po zpracování.
 • Pokud jsou upraveny jiné oblasti než vybraná osoba, lze to zmenšit zúžením oblasti úpravy.
 • Úprava může být použita na jiné osoby v blízkosti vybrané osoby. To lze zmenšit zúžením pokrytí zdroje světla.
 • Jas pozadí

 • Jas pozadí je méně efektivní pro snímky s výrazným rozmazáním pozadí. Regulace velikosti rozmazání pozadí je popsána v části Av: Priorita clony AE.
 • U objektů, které zahrnují sousední jasné a tmavé oblasti, se může objevit rozptyl barev. Tomu lze zabránit snížením úrovně úpravy.
 • Upravit lze i oblasti jiné, než pozadí.