Zpracování RAW (RAW/DPRAW)

Snímky RAW nebo Kompaktní RAW můžete zpracovávat pomocí fotoaparátu a vytvářet snímky ve formátech JPEG nebo HEIF. Snímky RAW tím nejsou ovlivněny, takže pro vytváření snímků JPEG nebo HEIF můžete použít jiné podmínky.

Ke zpracování snímků RAW můžete také použít dodaný software Digital Photo Professional (software EOS).

Upozornění

 • Zpracování do formátu HEIF není dostupné u snímků RAW nebo Kompaktní RAW zachycených s násobnou expozicí, rozšířenou citlivostí ISO (L nebo H) nebo s vybranou elektrickou závěrkou.
 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zpracování RAW (RAW/DPRAW)].

 2. Vyberte možnost a pak vyberte snímky.

  • Můžete vybrat více snímků a tyto snímky zpracovat současně.

  Výběr snímků

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vybírejte snímky, které se mají zpracovávat, nakonec stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
  • Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

  Vybrat rozsah

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].
  • Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).
  • Chcete-li zpracovat další snímky, tento krok opakujte.
 3. Nastavte požadované podmínky zpracování.

  Použít nastavení snímání

  • Snímky jsou zpracovány s použitím nastavení, které je aktuální v době zachycení.
  • Snímky zachycené s funkcí [Snímání: Nastavení HDR PQ] nastavenou na [Povolit] se zpracovávají, aby se vytvořily soubory HEIF a snímky pořízené s touto funkcí nastavenou na [Zakázat] jsou zpracovávány, aby se vytvořily soubory JPEG.

  Nastavit zpracování→JPEG / Nastavit zpracování→HEIF

  • K výběru položky použijte Multiovladač.
  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač 1 upravte nastavení.
  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ přejděte na obrazovku nastavení funkce.
  • Chcete-li se vrátit k nastavením pro snímky platným při snímání, stiskněte tlačítko Vymazat.

  Srovnávací obrazovka

  • Můžete přepínat mezi obrazovkami [Po změně] a [Nastavení snímku], a to pomocí tlačítka INFO a voliče Rychloovladač 1.
  • Oranžové položky na obrazovce [Po změně] byly od doby pořízení změněny.
  • Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte na obrazovku podmínek zpracování.
 4. Uložit.

  • Pokud používáte [Nastavit zpracování→JPEG] nebo [Nastavit zpracování→HEIF], vyberte [Uložit a ukončit] (Uložit).
  • Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
  • Chcete-li zpracovat další snímky, vyberte [Ano] a opakujte kroky 2–4.
 5. Vyberte snímek, který chcete zobrazit.

  • Vyberte [Původní snímek] nebo [Zprac. snímek].
  • Zobrazí se vybraný snímek.

Zvětšené zobrazení

Můžete také zvětšovat snímky zobrazené pro [Nastavit zpracování→JPEG] nebo [Nastavit zpracování→HEIF], a to stisknutím tlačítka Zvětšit nebo zmenšit. Poměr zvětšení se liší v závislosti na nastavení [Kval. snímku]. Zvětšený snímek můžete procházet pomocí Multiovladač.

Chcete-li zvětšené zobrazení zrušit, znovu stiskněte tlačítko Zvětšit nebo zmenšit.

Upozornění

 • Výsledky zpracování pomocí [Digital Lens Optimizer] nastaveného na [Vysoká] se používají pouze ve zvětšeném zobrazení. V normálním zobrazení se tyto výsledky nepoužívají.

Zpracování snímků se zadanými poměry stran

Snímky JPEG nebo HEIF v zadaném poměru stran jsou vytvořeny po zpracování snímků RAW snímaných s funkcí [Snímání: SnímáníOřez/poměr stran] () nastavenou na [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)].

Možnosti zpracování snímků RAW

 • Nastavení jasu Nastavení jasu

  Můžete upravit jas snímku až do ±1 EV v krocích po 1/3 EV.

 • Vyvážení bílé Vyvážení bílé ()

  Můžete vybrat vyvážení bílé. Výběrem [Automatické vyvážení bílé] umožníte volbu [Auto: Priorita prostř.] nebo [Auto: Priorita bílé]. Po výběru možnosti [Teplota barvy] můžete nastavit teplotu barvy.

 • Picture Style Picture Style ()

  Můžete vybrat styl Picture Style. Můžete upravit ostrost, kontrast a další parametry.

  [Auto], [Definováno uživatelem 1], [Definováno uživatelem 2] a [Definováno uživatelem 3] nejsou k dispozici, když je nastaveno [Nastavit zpracování→HEIF].

 • Jasnost Jasnost ()

  Jas můžete nastavit v rozmezí –4 až +4.

  Není k dispozici, pokud je nastaveno [Nastavit zpracování→HEIF].

 • Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) Automatická optimalizace jasu () + Úprava osvícení obličeje Nast. nasv. oblič.

  Můžete zadat podrobnosti Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu). S automatickým, optimálním nastavením osvícení obličejů můžete efektivně opravit snímky pořízené při nepřímém osvětlení nebo osvícené bleskem.

  Není k dispozici, pokud je nastaveno [Nastavit zpracování→HEIF].

Upozornění

 • Když je nastavena úprava osvětlení obličeje

 • Vhodná úprava nemusí být v některých situacích fotografování možná, pokud nelze podrobně detekovat obličeje a pokud nejsou příliš tmavé.
 • Šum se může zvětšit.
 • Úprava může být méně efektivní při vysokých citlivostech ISO.
 • Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO Potl.šumu při vys.ISO ()

  Můžete nastavit potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek ().

 • JemnáVelký Kval. snímku ()

  Při vytváření snímku JPEG nebo HEIF můžete nastavit kvalitu snímku.

 • Barevný prostor Barev. prostor ()

  Můžete vybrat možnost sRGB nebo Adobe RGB. Vzhledem k tomu, že obrazovka fotoaparátu není kompatibilní s barevným prostorem Adobe RGB, rozdíl ve snímku bude těžko rozpoznatelný při obou nastaveních barevného prostoru.

  [HDR PQ] se zobrazuje, když je [Nastavit zpracování→HEIF] nastaveno; nejedná se však o možnost pro výběr.

 • Vinětace odchylky objektivu Korekce odch. objekt.

  • Korekce vinětace Korekce vinětace ()

   Jde o jev, při kterém dojde ke ztmavení rohů snímku v důsledku charakteristik objektivu a který lze korigovat. Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se snímek po korekci. Pokud je obtížné účinek rozpoznat, zvětšete snímek () a zkontrolujte čtyři rohy. Použije se menší korekce než maximální korekce pomocí softwaru Digital Photo Professional (software EOS, ). Pokud nejsou efekty korekce zjevné, pro provedení korekce vinětace použijte Digital Photo Professional.

  • Vinětace distorze Korekce distorze ()

   Lze opravit zkreslení snímků způsobené charakteristikami objektivů. Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se snímek po korekci. Okrajové části snímku budou ve snímku po korekci oříznuty.

   Vzhledem k tomu, že rozlišení snímku může vypadat nepatrně nižší, nastavte v případě potřeby parametr pro ostrost stylu Picture Style.

  • Digital Lens Optimizer Digital Lens Optimizer ()

   Opravte aberaci čočky, difrakci a nízkoprůchodovou ztrátu rozlišení indukovanou low-pass filtrem, a to pomocí optických návrhových hodnot. Pro kontrolu účinku nastavení této možnosti na [Vysoká] nebo [Standardní] použijte zvětšené zobrazení (). Bez zvětšení se účinek neaplikuje, pokud je funkce Digital Lens Optimizer nastavena na [Vysoká]. Když vyberete [Vysoká] nebo [Standardní], opraví se chromatická vada i difrakce, i když tyto možnosti nebudou zobrazené.

  • Vinětace chromatické vady Korekce bar. odchylky ()

   Lze opravit chromatické vady (rozptyl barev podél obrysů objektu) způsobené charakteristikami objektivů. Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se snímek po korekci. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek ().

  • Vinětace difrakce Korekce difrakce ()

   Difrakci způsobenou clonou objektivu, která snižuje ostrost snímku, lze korigovat. Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se snímek po korekci. Pokud je obtížné účinek funkce rozpoznat, zvětšete snímek ().

Upozornění

 • Zpracování snímků RAW ve fotoaparátu nepovede k přesně stejným výsledkům jako zpracování snímků RAW pomocí softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
 • Pokud vyberete [Nastavení jasu], může dojít ke zvýraznění hluku, pruhů apod. v důsledku nastavení.
 • Pokud je nastavena funkce [Digital Lens Optimizer], může dojít ke zvýšení hluku v rámci účinku korekce.
 • Pokud je nastavena funkce [Digital Lens Optimizer], mohou být okraje snímku zvýrazněny, v určitých podmínkách snímání. V případě potřeby nastavte ostrost Picture Style (styl obrazu).
 • Proces zpracovávání pomocí funkce [Digital Lens Optimizer] nastavené na [Vysoká] může nějakou dobu trvat.

Poznámka

 • Účinky korekce odchylky objektivu se liší v závislosti na objektivu a podmínkách snímání. Účinek může být také obtížné rozpoznat v závislosti na použitém objektivu, podmínkách snímání atd.
 • Filmy RAW nelze zpracovávat. Zpracování proveďte pomocí programu Digital Photo Professional (software EOS).