Přehrávání snímků

Zobrazení jednotlivých snímků

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
  • Zobrazí se poslední zachycený nebo přehraný snímek.
 2. Procházení snímků

  • Chcete-li přehrávat snímky od nejnovějšího snímku, otočte voličem Rychloovladač 1 proti směru hodinových ručiček. Jestliže chcete snímky přehrávat od prvního zachyceného snímku, otočte voličem po směru hodinových ručiček.
  • Po každém stisknutí tlačítka INFO se změní zobrazení na displeji.

  Žádné informace

  Zobrazení základních informací

  Zobrazení informací o snímku

 3. Ukončete přehrávání snímků.

  • Stisknutím tlačítka Přehrávání ukončete přehrávání snímků a přejděte zpět do stavu, kdy je fotoaparát připraven k snímání.

Poznámka

 • Čáry indikující oblast snímku jsou zobrazeny na snímcích RAW zachycených s funkcí [Snímání: SnímáníOřez/poměr stran] nastavenou na [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)] ().
 • Jsou-li pomocí možnosti [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků] nastaveny podmínky hledání (), zobrazí se pouze filtrované snímky.

Zobrazení informací o snímku

Po zobrazení obrazovky informací o snímku () můžete stisknout přepínač Multiovladač nahoru nebo dolů a zobrazit další informace. Zobrazené informace můžete také přizpůsobit v části [Přehrávání: Zobraz. informací při přehrávání] ().

Přehrávání dotykem

Fotoaparát disponuje panelem dotykové obrazovky, který umožňuje ovládat přehrávání dotykem. Podporované operace ovládání dotykem jsou podobné operacím na chytrých telefonech a podobných zařízeních. Nejdříve stiskněte tlačítko Přehrávání pro přípravu přehrávání dotykem.

Procházení snímků

Zobrazení s přeskakováním snímků

Náhledový index

Zvětšené zobrazení

Poznámka

 • Zobrazení můžete také zvětšit pomocí dvojitého poklepání jedním prstem.