Nastavení podmínek hledání snímků

Je možné filtrovat zobrazení snímků podle vlastních podmínek vyhledávání. Po nastavení podmínek hledání můžete přehrávat a zobrazit pouze vyhledané snímky. Filtrované snímky můžete také chránit, hodnotit, přehrávat v prezentaci, vymazat a provádět s nimi ostatní operace.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků].

 2. Nastavte podmínky vyhledávání.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač 1 vyberte možnost.
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte možnost.
  • Nalevo od možnosti se zobrazí zaškrtávací znaménko [Zaškrtnutí] (1). (Zadáno jako podmínka hledání.)
  • Pokud možnost vyberete a stisknete tlačítko INFO, symbol [Zaškrtnutí] se odebere (což zruší stav hledání).
  Možnost Popis
  Hodnocení Hodnocení Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (hodnocení).
  Datum Datum Zobrazí se snímky s vybraným datem snímání.
  Složka Složka Zobrazí se snímky ve zvolené složce.
  Ochrana Chránit Zobrazí se snímky se zvolenou podmínkou (ochrana).
  Typ souboru 1 Typ souboru (1) Zobrazí se snímky se zvoleným typem souboru.
  Typ souboru 2 Typ souboru (2)
 3. Použijte podmínky vyhledávání.

  • Stiskněte NASTAVENÍ a přečtěte si zobrazenou zprávu.
  • Vyberte možnost [OK].

   Je použita podmínka hledání.

 4. Zobrazte nalezené snímky.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.

   Přehrají se pouze snímky odpovídající zadané podmínce (filtrované).

   Při zobrazení filtrovaných snímků bude obrazovka ohraničená žlutým rámečkem (2).

Upozornění

 • Pokud kritériím vyhledávání neodpovídají žádné snímky, nelze v kroku 3 stisknout tlačítko NASTAVENÍ.

Poznámka

 • Podmínky hledání mohou být vymazány po činnostech zahrnujících změny napájení fotoaparátu nebo výměny karet a úpravy, přidání nebo vymazání snímků.
 • Když je zobrazena obrazovka nastavení [Přehrávání: Nast. podm. vyhled. snímků], může se čas automatického vypnutí napájení prodloužit.

Vymazání podmínek hledání

Přejděte na obrazovku v kroku 2 a stisknutím tlačítka Vymazat vymažte všechny podmínky hledání.