Časosběrné filmy

Fotografie pořizované v nastaveném intervalu lze automaticky zkombinovat do časosběrného filmu v kvalitě 8K, 4K nebo Full HD. Časosběrný film zrychleně ukazuje změny objektu zachycené za mnohem delší období. Je vhodný pro sledování změn scenérie, růst květin, pohyb hvězdné oblohy atd. z jednoho pevného bodu.

Časosběrné filmy se zaznamenávají ve formátu MP4 v následující kvalitě: 8K-UHD29,97 sn./sALL-I (I-only) (NTSC) / 8K-UHD25,00 sn./sALL-I (I-only) (PAL) v záznamu 8K, 4K-UHD29,97 sn./sALL-I (I-only) (NTSC) / 4K-UHD25,00 sn./sALL-I (I-only) (PAL) v záznamu 4K a Full HD29,97 sn./sALL-I (I-only) (NTSC) / Full HD25,00 sn./sALL-I (I-only) (PAL) v záznamu Full HD.

Vezměte na vědomí, že snímková frekvence se automaticky aktualizuje, aby odpovídala nastavení [Nastavení: Videosystém] ().

 1. Vyberte možnost [Snímání: Časosběr. film].

 2. Vyberte možnost [Časosběrný].

  • Vyberte možnost [Povolit].
 3. Nastavte [Interval].

  • Vyberte možnost [Interval].
  • Při nastavení hodnoty se podívejte na vyžadovanou dobu [Filmy] (1) a dobu přehrávání [Přehrávání] (2).
  • Vyberte možnost (hodiny: minuty: sekundy).
  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ zobrazte [Upravit].
  • Nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ. (Znovu se zobrazí [Vybrat].)
  • Lze nastavit v rozsahu [00:00:02] – [99:59:59]. (Interval jednou za sekundu není k dispozici.)
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].
 4. Nastavte [Počet snímků].

  • Vyberte možnost [Počet snímků].
  • Při nastavení hodnoty se podívejte na vyžadovanou dobu [Filmy] a dobu přehrávání [Přehrávání].
  • Vyberte číslici.
  • Stisknutím tlačítka NASTAVENÍ zobrazte [Upravit].
  • Nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko NASTAVENÍ. (Znovu se zobrazí [Vybrat].)
  • Lze nastavit v rozsahu [0002] – [3600].
  • Ujistěte se, zda není doba přehrávání ([Přehrávání]) zobrazena červeně.
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].
  • Doba přehrávání ([Přehrávání]) je zobrazena červeně, pokud není dostatek volného místa na kartě pro záznam zadaného počtu snímků. Přestože fotoaparát může pokračovat v záznamu, při zaplnění karty se záznam zastaví.
  • Doba přehrávání ([Přehrávání]) je zobrazena červeně, pokud má nastavení položky [Počet snímků] za následek velikost souboru překračující 4 GB u karty, která není zformátovaná formátem exFAT (). Pokud budete v takovém případě pokračovat v záznamu a velikost souboru s filmem dosáhne 4 GB, záznam časosběrného filmu se ukončí.

  Poznámka

  • Podrobnosti o kartách, na které lze zaznamenávat časosběrné filmy (rychlostní požadavky na kartu), naleznete v části Rychlostní požadavky karty.
  • Je-li počet snímků nastaven na 3600, bude časosběrný film dlouhý přibližně 2 min. v případě NTSC a přibližně 2 min. 24 sec. v případě PAL.
 5. Vyberte možnost [Velik.film.zázn.].

  • 8K-UHD (7680×4320)

   Film se zaznamená v kvalitě 8K. Poměr stran obrazu je 16:9. Navíc je snímková frekvence 29,97 sn./s (29,97 sn./s) pro kódování NTSC a 25,00 sn./s (25,00 sn./s) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (MP4) s kompresí ALL-I (ALL-I (I-only)).

  • 4K-UHD (3840×2160)

   Film se zaznamená v kvalitě 4K. Poměr stran obrazu je 16:9. Navíc je snímková frekvence 29,97 sn./s (29,97 sn./s) pro kódování NTSC a 25,00 sn./s (25,00 sn./s) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (MP4) s kompresí ALL-I (ALL-I (I-only)).

  • Full HD (1920×1080)

   Film bude zaznamenán v kvalitě Full HD (Full High-Definition). Poměr stran obrazu je 16:9. Navíc je snímková frekvence 29,97 sn./s (29,97 sn./s) pro kódování NTSC a 25,00 sn./s (25,00 sn./s) PAL, a filmy jsou zaznamenány ve formátu MP4 (MP4) s kompresí ALL-I (ALL-I (I-only)).

 6. Nastavte [Auto expozice].

  • Fixní 1. sn.

   Při fotografování prvního snímku se provede měření a automaticky se nastaví expozice podle jasu. Nastavení expozice pro první snímek bude použito i pro následující snímky. Také další nastavení týkající se snímání pro první snímek bude použito i pro následující snímky.

  • Každý snímek

   I pro následující snímky se provede měření a automaticky se nastaví expozice podle jasu. Všimněte si, že jsou-li funkce jako Picture Style a vyvážení bílé nastaveny na hodnotu [Auto], nastaví se automaticky pro každý další snímek.

  Upozornění

  • Významné změny v jasu mezi snímky mohou zabránit, aby fotoaparát snímal v zadaném intervalu, pokud je položka [Interval] nastavena na méně než 3 s. a položka [Auto expozice] je nastavena na [Každý snímek].
 7. Nastavte [Aut. vyp. obraz.].

  • Zakázat

   Snímek se zobrazí i během záznamu časosběrného filmu. (Obrazovka se vypne pouze při fotografování.) Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 30 minut po zahájení snímání.

  • Povolit

   Všimněte si, že obrazovka se vypne přibližně 10 sekund po zahájení snímání.

  Upozornění

  • I když je položka [Aut. vyp. obraz.] nastavena na [Zakázat], obrazovka se během expozice vypne. Nezapomeňte také, že se snímky nemusí zobrazovat, pokud je interval mezi snímky příliš krátký.

  Poznámka

  • Během záznamu časosběrného filmu můžete obrazovku zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka INFO.
 8. Nastavte [Tón při vyfot.].

  • Nastavte na [Zakázat], abyste zabránili zvukové signalizaci fotoaparátu pro každý snímek.
 9. Zkontrolujte nastavení.

  • Potřebný čas (1)

   Udává čas potřebný k nasnímání nastaveného počtu snímků s nastaveným intervalem. Přesáhne-li tento čas 24 hodin, zobrazí se „*** dnů“.

  • Čas přehrávání (2)

   Indikuje dobu záznamu filmu (odpovídá době potřebné pro přehrávání) po vytvoření filmu z fotografií pořízených v pravidelných intervalech.

 10. Zavřete nabídku.

  • Stisknutím tlačítka MENU zavřete obrazovku nabídky.
 11. Přečtěte si zprávu.

  • Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
 12. Pořiďte zkušební snímek.

  • Nastavte funkce expozice a snímání a zaostřete namáčknutím tlačítka spouště, stejně jako při fotografování.
  • Úplným stisknutím tlačítka spouště pořiďte zkušební snímek, který se nahraje na kartu jako fotografie.
  • Pokud se zkušebním snímek nejsou žádné potíže, přejděte k dalšímu kroku.
  • Chcete-li pořídit více zkušebních snímků, tento krok opakujte.

  Poznámka

  • Zkušební snímky jsou zachyceny v kvalitě JPEG JemnáVelký.
  • V režimu [Priorita závěrky AE (filmy)] nebo [Ruční expozice při filmování] můžete rychlost závěrky nastavit v rozsahu 1/4000 až 30 s.
  • V režimu [Filmy], [Priorita závěrky AE (filmy)] a [Priorita clony AE (filmy)] nebo v režimu [Ruční expozice při filmování] s ISO auto můžete nastavit nejvyšší mez pro ISO auto v možnosti [Max pro autoMax pro auto] v položce [Snímání: FilmNastavení citlivosti ISO] ().
  • Pokud nastavíte položku [Namáčknutí] v nabídce [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy] na hodnotu [Měř.+Film Servo AF], automaticky se při nastavení záznamu časosběrného filmu změní na [Měř.+One-Shot AF].
 13. Stiskněte tlačítko snímání filmů.

  • Fotoaparát je nyní připraven na zahájení záznamu časosběrného filmu.
  • Ke kroku 12 se vrátíte opětovným stisknutím tlačítka snímání filmů.
 14. Nahrajte časosběrný film.

  • Stiskněte tlačítko INFO a znovu zkontrolujte možnosti Potřebný čas (1) a Interval (2) zobrazené na displeji.
  • Úplným stisknutím tlačítka spouště zahájíte záznam časosběrného filmu.
  • Automatické zaostřování nebude při záznamu časosběrného filmu fungovat.
  • V průběhu záznamu časosběrného filmu se na displeji zobrazuje ikona záznamu „●“.
  • Po pořízení nastaveného počtu snímků se záznam časosběrného filmu ukončí.
  • Chcete-li zrušit záznam časosběrných filmů, nastavte položku [Časosběrný] na možnost [Zakázat].

Poznámka

 • Doporučujeme použít stativ.
 • Doporučuje se předem pořídit zkušební snímky jako v kroku 12 a v případě záznamů časosběrných filmů nahrát zkušební filmy.
 • Zorné pole (pokrytí) u filmu pro záznam časosběrného filmu v rozlišení 8K, 4K a Full HD je přibližně 100 %.
 • Chcete-li probíhající záznam časosběrného filmu zrušit, úplně stiskněte tlačítko spouště nebo stiskněte tlačítko snímání filmů. Doposud pořízený časosběrný film bude uložen na kartě.
 • Je-li doba potřebná k záznamu více 24 hodin, avšak méně než 48 hodin, zobrazí se údaj „2 dny“. Je-li potřeba 3 a více dnů, počet dnů se zobrazí v krocích po 24 hodinách.
 • Videosoubor bude vytvořen i tehdy, je-li doba přehrávání časosběrného filmu kratší než 1 s. V takovém případě je v položce [Čas přehrávání] uvedena hodnota „00'00"“.
 • Pokud je doba záznamu příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství domácího zdroje napájení (prodává se samostatně).
 • Pro časosběrné filmy v rozlišení 8K/4K/Full HD je použito vzorkování barev YCbCr 4:2:0 (8bitové) a barevný prostor BT.709.

Upozornění

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj ostrého umělého osvětlení. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Časosběrné filmy nelze nahrávat, když je fotoaparát připojený k počítači propojovacím kabelem nebo pokud je připojen kabel HDMI.
 • Funkce Servo AF při záznamu filmu nebude fungovat.
 • Pro časosběrné filmy v režimu [Priorita závěrky AE (filmy)] je clona pevně nastavení a expozice je řízena prostřednictvím citlivosti ISO.
 • Je-li rychlost závěrky 1/30 s nebo pomalejší, nemusí se expozice filmu zobrazit správně (může se lišit od expozice výsledného filmu).
 • Při záznamu časosběrného filmu neměňte zoom objektivu. Změna zoomu objektivu může způsobit rozostření obrazu, změnu expozice nebo zabrání správné funkci korekce odchylky objektivu.
 • Záznam časosběrných filmů za blikajícího světla může způsobit patrné blikání obrazovky a snímky mohou být pořízeny s vodorovnými pruhy (šum) nebo nevyváženou expozicí.
 • Snímky zobrazené při záznamu časosběrných filmů mohou vypadat jinak než výsledný film (v detailech jako nekonzistentní jas od blikajících zdrojů osvětlení nebo šum z vysoké citlivosti ISO).
 • Pokud nahráváte časosběrný film za nízkého osvětlení, může obraz zobrazený při snímání vypadat jinak než skutečný záznam filmu. V takovém případě bude blikat ikona [Simulace expozice (povolení)].
 • Pokud při záznamu časosběrného filmu posunete fotoaparát např. zleva doprava (panning) nebo pořizujete záznam pohybujícího se objektu, může obraz vypadat extrémně zkreslený.
 • Při záznamu časosběrného filmu nebude aktivní funkce automatického vypnutí napájení. Také nebude možné upravit funkci snímání a nastavení funkcí nabídky menu přehrávat snímky apod.
 • U časosběrných filmů se nezaznamenává zvuk ani časové kódy.
 • Chcete-li zahájit nebo zastavit záznam časosběrného filmu, můžete zcela stisknout tlačítko spouště bez ohledu na nastavení [Snímání: Funkce tl. spouště pro filmy].
 • Významné změny v jasu mezi snímky mohou zabránit, aby fotoaparát snímal v zadaném intervalu, pokud je položka [Interval] nastavena na méně než 3 s. a položka [Auto expozice] je nastavena na [Každý snímek].
 • Pokud rychlost závěrky překračuje interval snímání (například při fotografování s dlouhou expozicí), nebo pokud je automaticky nastavena pomalá rychlost závěrky, nemusí fotoaparát pořizovat snímky v nastaveném intervalu. Snímání mohou též znemožnit intervaly snímání téměř stejné jako rychlost závěrky.
 • Nebude-li možné pořídit nadcházející snímek, bude přeskočen. To může zkrátit dobu záznamu vytvořeného časosběrného filmu.
 • Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být některé snímky pořízeny v nastavených intervalech.
 • Zachycené snímky se neukládají jako fotografie. I v případě, že záznam časosběrného filmu zrušíte po pořízení jednoho snímku, bude uložen jako videosoubor.
 • Pokud připojíte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a použijete nástroj EOS Utility (software EOS), nastavte funkci [Snímání: Časosběr. film] na hodnotu [Zakázat]. Možnosti jiné než [Zakázat] zabrání fotoaparátu v komunikaci s počítačem.
 • Stabilizace obrazu se nepoužívá při záznamu časosběrného filmu.
 • Časosběrný záznam se ukončí například při přepnutí vypínače napájení do polohy VYP a změně nastavení na [Zakázat].
 • I když bude použit blesk, nebude emitovat záblesk.
 • Následující činnosti zruší pohotovostní režim pro záznam časosběrného filmu a přepnou nastavení na [Zakázat].
  • Výběr možnosti [Vyčistit nyníVyčistit nyní] v nabídce [Nastavení: Čištění snímače] nebo [Zákl. nastavení] v nabídce [Reset. aparát]
 • Kvalita snímku může být nižší, pokud začnete záznam časosběrného filmu se zobrazenou bílou varovnou ikonou teploty [Varování před teplotou (bílá)] (). Doporučujeme spouštět snímání záznamu časosběrného filmu, až když zmizí bílá ikona [Varování před teplotou (bílá)] (sníží se teplota uvnitř fotoaparátu).
 • S položkou [Auto expozice] nastavenou na možnost [Každý snímek] nemusí být v některých režimech zaznamenána do informací Exif časosběrného filmu citlivost ISO, rychlost závěrky a hodnota clony.

Poznámka

 • Záznam časosběrného filmu můžete spustit nebo zastavit pomocí bezdrátového dálkového ovládání BR-E1 (prodává se samostatně).
 • S bezdrátovým dálkovým ovládáním BR-E1

 • Nejprve spárujte bezdrátové dálkové ovládání BR-E1 s fotoaparátem ().
 • Nastavte [Snímání: Dálk. ovládání] na [Povolit].
 • Po provedení několika zkušebních snímků s fotoaparátem připraveným ke snímání (jako v kroku 13, ) nastavte přepínač časování uvolnění / snímání filmů na BR-E1 na možnost <●> (okamžité uvolnění) nebo <2> (2s prodleva).
 • Je-li přepínač dálkového ovladače nastaven do polohy Filmy, záznam časosběrného filmu nemůže začít.
 • Stav fotoaparátu / nastavení dálkového ovládání

  <●> Okamžité uvolnění

  <2> 2s prodleva

  Filmy Záznam filmu
  Obrazovka zkušebního záznamu Zkušební záznam Do pohotovostního režimu záznamu filmu
  Pohotovostní režim záznamu filmu Zahájí záznam Na obrazovku zkušebního záznamu
  Během záznamu časosběrného filmu Ukončí záznam Ukončí záznam

Přibližná doba dostupná pro záznam časosběrných filmů

Pokyny, jak dlouhou dobu lze nahrávat časosběrné filmy (než se vybije baterie), jsou uvedeny v části Záznam filmu.