A+: Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)

[Automatický inteligentní scénický režim] je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu a automaticky nastaví optimální nastavení. Také dokáže automaticky nastavit zaostření na fotografiích nebo pohybujících se objektech zjišťováním pohybu objektu ().

 1. Nastavte režim snímání na [Automatický inteligentní scénický režim].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Automatický inteligentní scénický režim].
 2. Zaměřte fotoaparát na předmět, který chcete snímat (objekt).

  • Za určitých podmínek snímání může být na objektu zobrazen AF bod.
  • Pokud se na obrazovce zobrazí AF bod, zaměřte jej na objekt.
 3. Zaostřete na objekt.

  • Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
  • Když je možnost [Automatické zaostřování: Souvislé AF] nastavena na hodnotu [Zakázat], lze zaostřit také klepnutím na tvář fotografované osoby nebo jiný objekt na displeji (Dotykové AF).
  • Při nedostatečném osvětlení se podle potřeby automaticky aktivuje pomocné světlo AF ().
  • U nehybných objektů je AF bod zobrazen zeleně, když je objekt zaostřený, a fotoaparát vydá tón (jednosnímkové automatické zaostřování). Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)
  • U pohybujících se objektů se AF bod zobrazuje modře a sleduje pohyb předmětu. Fotoaparát nevydá tón. (Servo AF)
 4. Vyfotografujte snímek.

  • Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
  • Pořízený snímek se zobrazí na obrazovce na dobu přibližně 2 s.

Upozornění

 • Pohyb objektu (ať jsou objekty nehybné či pohyblivé) nemusí být správně detekován pro některé podmínky objektu nebo snímání.

Poznámka

 • Činnost AF (Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) nebo Servo AF) se nastaví automaticky při stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Vezměte na vědomí, že činnost AF nelze zapnout během snímání.
 • Režim [Automatický inteligentní scénický režim] vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud upřednostňujete jiné tóny barvy, nastavte před snímáním režim snímání na [Flexibilní priorita AE], [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE], [Priorita clony AE] nebo [Ruční expozice] a vyberte styl Picture Style jiný než [Auto] ().

Doporučení Minimalizace rozostřených fotografií

 • Použijte robustní stativ, který unese hmotnost fotografického vybavení. Upevněte fotoaparát na stativ důkladně.
 • Doporučujeme použít dálkovou spoušť (prodává se samostatně, ) nebo bezdrátové dálkové ovládání (prodává se samostatně, ).

Řešení potíží Časté otázky

 • Zaostřování není možné (indikováno oranžovým AF bodem).

  Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a namáčkněte tlačítko spouště napůl (). Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu, posuňte se od něj dále a vyfotografujte jej znovu.

 • Zobrazí se více AF bodů současně.

  Pokud je současně zobrazeno více AF bodů, jsou všechny tyto polohy zaostřené. Dokud se jeden AF bod nachází na objektu, můžete snímek vyfotografovat.

 • Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát nezaostří na fotografovaný objekt.

  Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy MF (ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy Automatické zaostřování (AF) (automatické zaostřování).

 • Bliká zobrazená hodnota rychlosti závěrky.

  Vzhledem k tomu, že je scéna příliš tmavá, může pořízení snímku vést k rozmazání objektu způsobenému rozhýbáním fotoaparátu. Je doporučeno použít stativ nebo blesk Canon Speedlite EL/EX (prodává se samostatně, ).

 • Dolní část snímků pořízených s bleskem je nepřirozeně tmavá.

  Pokud je na objektiv nasazena sluneční clona, může blokovat světlo záblesku. Jestliže se objekt nachází blízko, sejměte před pořízením snímku s bleskem sluneční clonu.