Činnost dotykové obrazovky

Klepnutí

Vzorová obrazovka (Rychlé ovládání)

  • Prstem klepněte na obrazovku (krátce se prstem dotkněte obrazovky a poté z ní prst sejměte).
  • Pokud například klepnete na ikonu [Q (Rychlé ovládání)], zobrazí se obrazovka rychlého ovládání. Klepnutím na ikonu [Návrat] se můžete vrátit na předchozí obrazovku.

Poznámka

  • Chcete-li, aby fotoaparát vydával tóny při dotykových operacích, nastavte položku [Nastavení: Tón] na hodnotu [Povolit] ().
  • Reakce na ovládání dotykem lze nastavit v části [Nastavení: Ovládání dotykem] ().

Tažení

Vzorová obrazovka (Obrazovka nabídky)

  • Posouvejte prst, přičemž se dotýkejte obrazovky.