Ovládání dotykem

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Ovládání dotykem].

 2. Vyberte možnost.

  • Možnosti [Citlivé] zvyšuje citlivost panelu dotykové obrazovky oproti možnosti [Standardní].
  • Pokud chcete dotykové ovládání zakázat, vyberte možnost [Zakázat].

Upozornění

 • Bezpečnostní upozornění pro operace na panelu dotykové obrazovky

 • Pro operace ovládání dotykem nepoužívejte žádné ostré objekty, jako jsou nehty nebo kuličková pera.
 • Dotykové ovládání neprovádějte mokrými prsty. Pokud je obrazovka vlhká nebo máte mokré prsty, panel dotykové obrazovky nemusí reagovat nebo může dojít k chybné operaci. V tomto případě vypněte napájení a otřete vlhkost hadříkem.
 • Nalepením ochranné fólie (volně prodejné) nebo nálepky na obrazovku může dojít ke zhoršení reakcí dotykového ovládání.
 • V případě rychlého dotykového ovládání s nastavenou možností [Citlivé] nemusí dobře reagovat ani fotoaparát.