Nasazení/sejmutí objektivů typu EF/EF-S

Všechny objektivy typu EF a EF-S lze použít po nasazení na volitelnou redukci pro bajonety EF-EOS R. Fotoaparát nelze používat s objektivy typu EF-M.

Nasazení objektivu

 1. Sejměte krytky.

  • Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.
 2. Nasaďte objektiv na adaptér.

  • Vyrovnejte bílou nebo červenou značku pro nasazení na objektivu s odpovídající značkou na adaptéru a otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou, dokud nezaskočí na místo.
   • (1) Červená značka
   • (2) Bílá značka
 3. Nasaďte adaptér na fotoaparát.

  • Vyrovnejte červené značky pro nasazení (3) na adaptéru a fotoaparátu a otáčejte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno šipkou, dokud nezaskočí na místo.
 4. Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování.
  • MF označuje ruční zaostřování. Automatické zaostřování nebude funkční.
 5. Sejměte přední krytku objektivu.

Sejmutí objektivu

 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte adaptérem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
 2. Sejměte objektiv z adaptéru.

  • Přidržte dole páčku pro uvolnění objektivu a otáčejte objektivem proti směru hodinových ručiček.
  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
  • Připevněte krytku objektivu k sejmutému objektivu.

Upozornění