Nasazení/sejmutí objektivů typu RF

Upozornění

 • Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
 • Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy Vypnutí.
 • Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.

Rady pro zamezení vzniku šmouh a prachu

 • Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
 • Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
 • Před nasazením odstraňte z krytky těla šmouhy a prach.

Nasazení objektivu

 1. Sejměte krytky.

  • Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.
 2. Nasaďte objektiv.

  • Vyrovnejte červenou značku pro nasazení na objektivu s červenou značkou pro nasazení na fotoaparátu a otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou, dokud nezaskočí na místo.
 3. Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

  • Automatické zaostřování (AF) označuje automatické zaostřování.
  • MF označuje ruční zaostřování. Automatické zaostřování nebude funkční.
  • V případě objektivů typu RF bez přepínače režimů zaostřování proveďte v nabídce fotoaparátu nastavení na [AF] nebo [MF], v položce [Automatické zaostřování: Režim ostření].
 4. Sejměte přední krytku objektivu.

Sejmutí objektivu

 • Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

  • Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
  • Připevněte krytku objektivu k sejmutému objektivu.