Kompenzace expozice s bleskem

Výkon blesku je nastavitelný. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v rozsahu ±3 EV v krocích po 1/3 EV.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku.

 2. Nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

  • Stiskněte joystick vodorovně nebo otočte voličem Výběrový volič a nastavte hodnotu kompenzace, pak zatlačte joystick dovnitř.
  • Hodnota „0.3“ představuje 1/3 EV a hodnota „0.7“ 2/3 EV.
  • Kompenzaci expozice s bleskem zrušíte nastavením hodnoty na „±0“.
  • Nově nastavená hodnota se po stisknutí joysticku svisle nezmění.
  • Po změně hodnoty se změněná hodnota nenastaví, pokud stiskněte tlačítko Zpět.

Poznámka

 • Obecně používejte kladnou kompenzaci pro světlé objekty a zápornou kompenzaci pro tmavé.
 • Pokud je kompenzace expozice nastavena na fotoaparátu v přírůstcích po 1/2 EV, bude i kompenzace expozice s bleskem nastavena v rozsahu do ±3 EV v přírůstcích po 1/2 EV.
 • Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena na blesku Speedlite i fotoaparátu, má přednost nastavení blesku Speedlite.
 • Hodnotu kompenzace expozice s bleskem můžete nastavit přímo otočením Výběrový volič bez výběru Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výkonu blesku pomocí joysticku (C.Fn-13).