Informace o této příručce

Ikony v této příručce

Výběrový volič Označuje otočný volič.
Časovač 12 sekund / Časovač 16 sekund Označuje dobu trvání (přibližně 12 nebo 16 sekund) operace pro stisknuté tlačítko podle toho, kdy tlačítko uvolníte.
  • Pokud jde o tlačítka nebo polohy nastavení, průvodce používá stejné ikony nebo položky zobrazení jako na blesku Speedlite.
Propojení Odkazy na stránky se souvisejícími tématy.
Varování

Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.

Doplňkové informace

Doplňkové informace.

Symbol napravo od názvů stránek označuje funkce dostupné pouze s fotoaparátem nastaveným na režimy kreativní zóny (Flexibilní priorita AE, Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Režim Bulb nebo Ruční expozice).

Odstraňování problémů Tipy pro odstraňování problémů.

Základní předpoklady

  • Pokyny platí pro blesk Speedlite a fotoaparát se zapnutým napájením ().
  • Ikony použité pro tlačítka, voliče a symboly v textu odpovídají ikonám, které se nacházejí na blesku Speedlite a fotoaparátu.
  • Funkce lze nastavit zatlačením joysticku svisle nebo vodorovně nebo otáčením voličem Výběrový volič pro výběr.
  • Nastavení funkcí se opustí stisknutím tlačítka Zpět.
  • Výchozí nastavení se předpokládají pro uživatelské/osobní funkce blesku Speedlite a funkce nabídky/uživatelské funkce fotoaparátu.