Externí měření blesku

Vestavěný snímač pro externí měření blesku Speedlite měří záblesk odražený od objektu v reálném čase a automaticky zastaví záblesk při dosažení standardní expozice.

„Automatické měření externího blesku“ lze použít s fotoaparáty EOS DIGITAL uvedenými na trh od roku 2007. „Ruční měření externího blesku“ lze použít se všemi fotoaparáty EOS.

Ext.A: Automatické měření externího blesku

Můžete fotografovat v plně automatickém zábleskovém režimu. Výkon blesku je automaticky upraven podle hodnot citlivosti ISO a clony nastavených na fotoaparátu.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na Ext.A.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Ext.A, pak joystick stiskněte svisle.
  • Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny se zobrazí efektivní dosah blesku (1).

Poznámka

 • Když je nastaveno Ext.A, lze provádět kompenzace expozice s bleskem () a braketing expozice s bleskem ().

Ext.M: Ruční měření externího blesku

Na blesku Speedlite můžete ručně nastavit citlivost ISO a clonu nastavené ve fotoaparátu. Výkon blesku je automaticky upraven podle hodnot citlivosti ISO a clony, které nastavíte.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost REŽIM.

 2. Nastavte režim blesku na Ext.M.

  • Stiskněte joystick nahoru, dolů, doleva, doprava, nebo otočte Výběrový volič a vyberte Ext.M, pak joystick stiskněte svisle.
 3. Nastavte stejnou citlivost ISO jako na fotoaparátu.

  • Stlačte joystick svisle.
  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte položku (1). Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte citlivost ISO. Potom joystick stlačte svisle.
  • Citlivost ISO lze nastavit v rozsahu ISO 25 až 819200, v přírůstcích po 1/3 EV.
 4. Nastavte stejnou clonu jako na fotoaparátu.

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte položku (2). Potom joystick stlačte svisle.
  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte hodnotu clony. Potom joystick stlačte svisle.
  • Zobrazí se efektivní dosah blesku odpovídající přednastavené citlivosti ISO a hodnotě clony.

Poznámka

 • Při fotografování s nastavením Ext.M, kdy jsou synchronizační svorky fotoaparátu s bleskem Speedlite propojeny volně prodejným synchronizačním kabelem, můžete fotografovat bez připojení blesku k fotoaparátu.
 • I když k synchronizačním svorkám blesku Speedlite připojíte jiný blesk Speedlite pomocí synchronizačního kabelu, nebude emitován záblesk.