Braketing expozice s bleskem

Můžete pořídit tři snímky, pro které dojde k automatické změně výkonu blesku. Tato funkce se nazývá braketing expozice s bleskem (FEB). Nastavitelný rozsah je až ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výstupu blesku.

 2. Stlačte joystick dolů a vyberte tak možnost Braketing expozice s bleskem.

 3. Nastavte úroveň braketingu expozice s bleskem.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte úroveň braketingu expozice s bleskem. Potom joystick stlačte svisle.
  • Hodnota „0.3“ znamená 1/3 EV a hodnota „0.7“ představuje 2/3 EV.
  • Při použití společně s kompenzací expozice s bleskem je fotografování s braketingem expozice s bleskem provedeno podle hodnoty kompenzace expozice s bleskem. Pokud rozsah braketingu expozice s bleskem překročí ±3 EV, zobrazí se na konci ukazatele úrovně expozice s bleskem symbol Levý konec nebo Pravý konec.
  • Po změně hodnoty se změněná hodnota nastaví, i když joystick stisknete nahoru a dolů.
  • Po změně hodnoty se změněná hodnota nenastaví, pokud stiskněte tlačítko Zpět.

Poznámka

 • Po pořízení tří snímků se braketing expozice s bleskem automaticky zruší.
 • Před fotografováním s braketingem expozice s bleskem je doporučeno nastavit režim řízení fotoaparátu na jednotlivé snímky a zkontrolovat, zda je blesk nabitý. Když je režim řízení fotoaparátu nastaven na kontinuální snímání, snímání se automaticky ukončí po pořízení tří kontinuálních snímků.
 • Braketing expozice s bleskem lze použít společně s kompenzací expozice s bleskem nebo blokováním expozice s bleskem.
 • Pokud se kompenzace expozice fotoaparátu nastavuje v přírůstcích po 1/2 EV, bude i kompenzace expozice s bleskem nastavována v rozsahu do ±3 EV v přírůstcích po 1/2 EV.
 • Braketing expozice s bleskem lze nastavit tak, aby zůstal aktivován i po pořízení tří snímků (C.Fn-03).
 • Můžete změnit sekvenci fotografování pro braketing expozice s bleskem (C.Fn-04).