Основна зона

Тази глава описва как се използват режимите от "Основна зона" на програматора за постигане на най-добри резултати.

При работа с режимите от "Основна зона" всичко, което трябва да направите, е да насочите фотоапарата и да снимате (фотоапаратът задава настройките автоматично).