Режим за специална сцена

Фотоапаратът автоматично ще избере подходящите настройки, когато изберете режим на снимане в съответствие с обекта или сцената.

* Special scene означава "Специална сцена".

  1. Поставете програматора в позиция Special scene.

  2. Натиснете бутона Quick Control/Set.

  3. Избор на режим на снимане.

    • Завъртете селектора Main dial, за да изберете режим на снимане, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  4. Прегледайте настройките.

    • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да отворите екрана за бърз контрол.

Забележка

  • Можете да зададете режим на снимане също и в [Shooting: Shooting mode/Shooting: Режим на снимане].
  • Ако [Set-up: Mode guide/Set-up: Съветник за режимите] е с настройка [Disable/Забранено], след стъпка 1 натиснете бутона Quick Control/Set, за да отворите екрана „Бърз контрол“, използвайте селектора Main dial, за да изберете режим на снимане, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Достъпни режими на снимане в режим SCN

Режим на снимане
Portrait Portrait/Портрет Close-up Close-up/Близък план
Group photo Group Photo/Групова снимка Food Food/Храна
Landscape Landscape/Пейзаж Night portrait Night Portrait/Нощен портрет
Panoramic shot Panoramic shot/Панорамна снимка Handheld Night Scene Handheld Night Scene/Нощна сцена без статив
Sports Sports/Спортна сцена HDR Backlight Control HDR Backlight Control/HDR контрол на контражур
Kids Kids/Деца Silent Shutter Mode Silent shutter/Безшумен затвор
Panning Panning/Панорамиране