Режим „Групова снимка“

Използвайте режима [Group photo] (Group Photo/Групова снимка), за да заснемате групови снимки. Можете да снимате, като фокусирате всички хора – от стоящите най-близо до тези по-далеч.

Tips Съвети за снимане

  • Използвайте широкоъгълен обектив.

    При снимане с вариообектив задаването на настройка за максимално широк ъгъл улеснява фокусирането на всички обекти – от стоящите най-близо до тези по-далеч. Можете да увеличите дълбочината на рязкост, също и като се отдалечите малко повече от обектите, така че да се поберат напълно в кадъра.

  • Заснемете няколко снимки на групата.

    Добре е да заснемете няколко снимки, защото хората понякога примигват.

Забележка

  • Дръжте фотоапарата стабилно или използвайте статив, когато снимате на закрито или при слаба светлина.

Внимание

  • Зрителният ъгъл се променя малко поради корекцията на изкривяванията.
  • Възможно е някои хора да не са на фокус в зависимост от условията на снимане.