Софтуер

Преглед на софтуера

Този раздел описва софтуера, използван с фотоапарати EOS. Обърнете внимание, че изтеглянето и инсталирането на софтуера изисква интернет връзка. Софтуерът не може да бъде изтеглен или инсталиран на места без интернет връзка.

EOS Utility

Позволява ви да прехвърляте заснетите снимки и видео от фотоапарата към свързан компютър, да задавате различни настройки на фотоапарата от компютъра и да снимате дистанционно от компютъра.

Digital Photo Professional

Този софтуер се препоръчва за потребители, които заснемат RAW изображения. Позволява преглед на изображения, редактиране, печат и други.

Picture Style Editor

Позволява ви да редактирате съществуващи стилове на снимката и да създавате и запаметявате свои стилове на снимката. Този софтуер е предназначен за напреднали потребители, които имат опит в обработването на изображения.

GPS Log File Utility

Помощна програма за конвертиране на файлове с GPS регистри (.LOG) във формат KMZ.

Изтегляне и инсталиране на софтуера за EOS или на друг специализиран софтуер

Винаги инсталирайте най-новата версия на софтуера.

Актуализирайте остарялата версия на инсталирания софтуер, като я презапишете с най-новата версия.

Внимание

 • Не свързвайте фотоапарата към компютър, преди да сте инсталирали софтуера. Софтуерът няма да се инсталира правилно.
 • Софтуерът не може да бъде инсталиран, ако компютърът няма достъп до интернет.
 • По-старите версии не могат да показват правилно изображенията от този фотоапарат. Също така обработката на RAW изображения от този фотоапарат няма да е възможна.
 1. Изтеглете софтуера.

  • Свържете се към интернет от компютър и влезте в следния уебсайт на Canon.

   https://cam.start.canon/

  • Изберете своята държава и регион и изтеглете софтуера.
  • В зависимост от софтуера може да се наложи да въведете серийния номер на фотоапарата. Серийният номер е поместен върху долната част на фотоапарата.
  • Декомпресирайте го в компютъра.

   • За Windows

    Щракнете върху показания инсталационен файл, за да стартирате инсталирането.

   • За macOS

    Ще бъде създаден и показан dmg файл. Изпълнете стъпките по-долу, за да стартирате инсталирането.

    1. Щракнете два пъти върху dmg файла.

     • На десктопа ще се появят символ на устройство и инсталационен файл.

      Ако инсталационният файл не се появи, щракнете два пъти върху символа на устройство, за да го изведете на екрана.

    2. Щракнете два пъти върху инсталационния файл.

     • Инсталирането стартира.
 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате софтуера.

Ръководства за използване на софтуера

Проверете следния уебсайт за ръководства за използване на софтуера.