Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем с фотоапарата, първо прочетете тези указания за отстраняване на неизправности. Ако тези инструкции за отстраняване на неизправности не решат проблема, свържете се със своя търговски представител или с най-близкия сервизен център на Canon.

Неизправности, свързани със захранването

Фотоапаратът не се зарежда.

Фотоапаратът не работи при включване на захранването.

 • Заредете фотоапарата ().

Индикаторът свети или мига след изключване на фотоапарата.

 • Ако сте изключили захранването по време на запаметяване на изображение в картата, индикаторът ще продължи да свети/мига още няколко секунди. Когато запаметяването на изображението завърши, захранването ще се изключи автоматично.

Батерията се изтощава твърде бързо.

 • Препоръчва се използване на фотоапарата, когато е напълно зареден ().
 • Посочените по-долу операции изтощават батерията по-бързо и намаляват възможния брой снимки.

  • Продължително записване на видео.
  • Използване на функциите за безжична комуникация

Фотоапаратът се самоизключва.

 • Активирана е функция за пестене на енергия ().

Неизправности, свързани със снимането

Не могат да бъдат заснемани или записвани изображения.

 • Проверете дали картата е поставена правилно ().
 • Ако картата е пълна, заменете я с друга карта или изтрийте ненужните изображения, за да освободите памет (, ).
 • Деактивирайте Wi-Fi комуникацията, преди да записвате видео. Не можете да записвате видео, когато фотоапаратът е свързан чрез Wi-Fi.

Картата не може да бъде използвана.

Изображението не е на фокус или е размазано.

 • Натиснете спусъка внимателно, за да предотвратите заклащане на фотоапарата (, ).

Извежда се [Movie recording restriction].

 • Символът [Movie recording restriction] може да се изведе, ако многократно сте записвали видео или ако сте оставили фотоапарата в режим на готовност за запис на видео за дълъг период. Фотоапаратът се изключва автоматично след около 3 min, ако продължите да записвате видео, докато символът [Movie recording restriction] е изведен на екрана. Когато символът [Movie recording restriction] е изведен на екрана, изключете фотоапарата и го оставете да се охлади.

При запис на видео се извежда червен символ Temperature warning red.

 • Той показва, че вътрешната температура на фотоапарата е висока. Червеният символ [Temperature warning red] показва, че записът на видео скоро ще бъде прекратен автоматично.

Записът на видео внезапно се прекратява.

 • Ако карта е с ниска скорост на запис, записът на видео може да се прекрати автоматично. За информация за карти, които могат да записват видео, вижте Карти, които позволяват запис на видео. За да проверите скоростта на запис на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.
 • Форматирайте картата, ако смятате, че скоростта на запис или четене на картата се е понижила ().
 • Записът на видео спира автоматично, когато времето за запис достигне 9 min и 59 s.

Изображението трепти или се появяват хоризонтални ивици при запис на видео.

 • Трептенето и хоризонталните ивици (шум) или неправилните експонации при запис на видео може да бъдат причинени от флуоресцентно осветление, LED осветление или друго осветление. Във видеото могат също да се запишат и промени в експонацията (яркостта) или тоналността на цветовете.

Обектът изглежда изкривен по време на запис на видео.

 • Ако местите фотоапарата наляво или надясно (хоризонтални движения) или заснемате бързодвижещ се обект, картината може да се получи изкривена.

Не мога да заснемам снимки по време на запис на видео.

 • Снимки не могат да се заснемат по време на запис на видео. Преди да заснемате снимки, прекратете записа на видео.

Проблеми с безжичните функции

Не може да се осъществи сдвояване със смартфон.

 • Използвайте смартфон, съвместим с Bluetooth спецификация версия 4.2 или по-нова.
 • Включете Bluetooth от екрана с настройки на смартфона.
 • Сдвояването с фотоапарата не е възможно чрез екрана с Bluetooth настройки на смартфона. Инсталирайте специалното приложение Camera Connect (безплатно) в смартфона ().
 • Сдвояването със смартфон, който вече е бил сдвоен с фотоапарата, не е възможно, ако в смартфона е останала информация от сдвояване с друг фотоапарат. В този случай изтрийте данните за сдвояване на фотоапарата, запаметени в настройките за Bluetooth на смартфона, и опитайте отново да сдвоите устройствата ().

Не е възможно снимане и възпроизвеждане.

 • При установена Wi-Fi връзка, операции като заснемане и възпроизвеждане може да не са достъпни. Прекратете Wi-Fi връзката и след това изпълнете операциите.

Повторното свързване със смартфон е невъзможно.

 • Дори при комбинация от един и същи фотоапарат и смартфон, ако сте променили настройките или сте избрали различни настройки, повторното свързване може да е невъзможно. В този случай, изтрийте настройките за връзка с фотоапарата от Wi-Fi настройките на смартфона и конфигурирайте връзката отново.
 • Установяването на връзка може да не е възможно, ако приложението Camera Connect е било стартирано, когато сте променяли настройките за свързване. В този случай затворете приложението Camera Connect за момент и след това го рестартирайте.

Проблеми при работа с контролите на фотоапарата

Работата на фотоапарата е непостоянна. Бутоните не реагират.

 • Може да е възникнала вътрешна грешка. Изключете фотоапарата принудително, като задържите бутоните Menu и Movie recording натиснати едновременно за 8 s. Изчакайте малко, преди да рестартирате фотоапарата чрез натискане на бутона на захранването.

Неизправности, свързани с показанията на дисплея

Изведените дата и час са неправилни.

 • Проверете дали датата и часът са настроени правилно. ().
 • Проверете часовата зона и лятното часово време ().

Неизправности при възпроизвеждане

Не могат да се възпроизвеждат снимки и видеозаписи.

 • Фотоапаратът може да не успее да възпроизведе изображения, заснети с друг фотоапарат.
 • Видеозаписите, редактирани чрез компютър, не могат да бъдат възпроизвеждани чрез фотоапарата.

При възпроизвеждане на видео може да се чуват звуковите сигнали и механичния шум от работата на фотоапарата.

 • Ако извършвате операции с фотоапарата по време на запис на видео, вграденият микрофон може да запише шума от работата на фотоапарата.

Видеозаписът сякаш спира за момент.

 • При запис на видео, ако възникне рязка промяна в нивото на експонацията, фотоапаратът може да спре записа за момент, докато яркостта се стабилизира.