Зареждане на фотоапарата

 1. Заредете фотоапарата.

  • Използвайте включения в комплекта интерфейсен кабел, за да свържете цифровия порт на фотоапарата към захранващия адаптер (продава се отделно), за да заредите фотоапарата.
  • Индикаторът светва в оранжево и зареждането започва.
  • Зареждането е завършило, когато индикаторът угасне.
 • Зареждането на фотоапарата от напълно изтощено състояние на батерията отнема приблиз. 1 час и 50 минути при стайна температура (23°C). Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи силно от температурата на заобикалящата среда и остатъчния заряд на батерията.

 • С цел безопасност, зареждането на батерията при ниски температури (5–10°C) отнема повече време.
 • Фотоапаратът също така може да се използва, докато се зарежда.

Внимание

 • Зареждането и захранването може да бъдат прекъснати, ако фотоапаратът прегрее.

Забележка

 • За зареждане и захранване на фотоапарата се препоръчва използването на USB захранващ адаптер PD-E1 (опция). Допустимо е използването и на някои предлагани в търговската мрежа захранващи адаптери (спецификация USB Type-C Power Delivery, изходно напрежение/ток най-малко 9V DC/2A). За подробности вижте уебсайта на Canon.
 • Фотоапаратът не е напълно зареден момента на закупуването.

  Заредете батерията преди употреба.

 • Заредете фотоапарата в деня, в който възнамерявате да го използвате, или един ден преди това.

  Вградената батерия се разрежда бавно по естествен път дори когато не се използва.

 • Използвайте фотоапарата в температурния диапазон 0–35°C.

  За оптимална работа на фотоапарата, използвайте го при околна температура 0–35°C. По-ниските температури може временно да понижат заряда на батерията и да скъсят времето за работа с батерията. По-високите температури може да доведат до невъзможност за заснемане на серия от снимки, ако фотоапаратът прегрее.