Въведение

 • Прочетете преди да започнете да снимате

  За да предотвратите злополуки и заснемане на несполучливи снимки, първо прочетете Инструкции за безопасност и Грижи и съхранение. Също така, прочетете внимателно пълното ръководство на потребителя, за да знаете как да използвате правилно фотоапарата.

 • Заснемете няколко тестови снимки и се информирайте относно отговорността за продукта

  След снимане, възпроизведете изображенията чрез LCD дисплея и проверете дали сте ги заснели правилно. Canon не поема отговорност за евентуални щети или причинени неудобства, в случай че фотоапаратът или картата памет са повредени и изображенията не могат да бъдат записани или прехвърлени в компютър.

 • Авторски права

  Неправомерното публично използване на изображения, заснети с фотоапарата, които включват обекти, защитени с авторски права, може да бъде забранено от закона. Заснемането на представления или изложби също може да е забранено дори за персонална употреба.

 • Версия на фърмуера

  Актуализирайте фърмуера, като изтеглите най-новата версия от уебсайта на Canon. Актуализирането на фърмуера автоматично ще изключи фотоапарата.

Свързване към други устройства

Използвайте доставения интерфейсен кабел или кабел на Canon, когато свързвате фотоапарата към компютър или друго устройство. Препоръчва се използване на кабели, не по-дълги от 2,5m.