Относно това ръководство

Символи в това ръководство

SET Обозначава бутона за задаване на настройки.
  • По отношение на бутоните и настройките, ръководството използва същите икони или символи, които са изобразени върху бутоните на фотоапарата и във визьора.
Link Връзки към страници със свързани теми.
Warning

Предупреждение за предотвратяване на проблеми при снимане.

Supplemental information

Допълнителна информация.

Уточнения за инструкции за работа и примерни снимки

  • Инструкциите се отнасят за фотоапарата с включено захранване ().
  • Допускаме, че всички настройки от менюто са с фабричните си стойности.
  • Примерните снимки в това ръководство са само за илюстрация.