Грижи и съхранение

Грижи за фотоапарата

 • Този фотоапарат е прецизно устройство. Не го изпускайте и не го подлагайте на механични удари.
 • Фотоапаратът не е водоустойчив и не трябва да се използва във влажна среда или под вода. Ако фотоапаратът бъде намокрен, незабавно се свържете със сервизен център на Canon. Попийте водните капки с чиста и суха кърпа, а ако фотоапаратът е бил изложен на солен въздух, избършете го с чиста и добре изстискана влажна кърпа.
 • Ако вода попадне върху фотоапарата, попийте я с чиста и суха кърпа. Ако нечистотии, прах или сол попаднат върху фотоапарата, избършете го с чиста и добре изстискана влажна кърпа.
 • Използването на фотоапарата на прашни или мръсни места може да доведе до повреда.
 • Почиствайте фотоапарата след употреба. Оставянето на нечистотии, прах, вода или сол върху фотоапарата може да причини неизправност.
 • Никога не оставяйте фотоапарата в близост до устройства, които генерират силни магнитни полета, като магнити и електродвигатели. Наред с това, не използвайте фотоапарата и не го оставяйте на места, на които се излъчват силни радиовълни, например в близост до големи антени. Силните магнитни полета и радиовълните могат да доведат до неправилно функциониране на фотоапарата или да повредят графичните данни.
 • Не оставяйте фотоапарата в силно нагорещена среда (например в автомобил, изложен на пряка слънчева светлина). Високите температури може да повредят фотоапарата.
 • Фотоапаратът съдържа прецизни електронни компоненти. Не се опитвайте да го разглобявате или да го ремонтирате сами.
 • Бързото преместване на фотоапарата от студена в топла среда може да предизвика отлагането на конденз по корпуса и вътрешните му повърхности. За да избегнете образуването на конденз, поставете фотоапарата в запечатан полиетиленов плик и го оставете да се приспособи към по-високата температура, преди да го извадите от плика.
 • Ако по фотоапарата се образувал конденз, за да предотвратите повреда, не използвайте фотоапарата и не изваждайте картата. Изключете фотоапарата и изчакайте, докато влагата се изпари напълно, преди да подновите работата с фотоапарата. Дори след като фотоапаратът е напълно сух, ако неговите вътрешни компоненти все още са студени, не изваждайте картата, докато фотоапаратът не се адаптира към околната температура.
 • Ако не възнамерявате да използвате фотоапарата за продължителен период от време, съхранявайте го на хладно, сухо и проветриво място. При продължително съхранение задействайте затвора периодично, за да се уверите, че фотоапаратът функционира правилно.
 • Не съхранявайте фотоапарата на места, на които се използват корозивни химикали, като например в химическа лаборатория.
 • Ако фотоапаратът е бил съхраняван през продължителен период от време, проверете функциите му, преди да пристъпите към неговото използване. Ако не сте използвали фотоапарата за известно време или ви предстои да заснемате важни снимки, като например при пътуване в чужбина, обърнете се към най-близкия сервизен център на Canon за проверка на фотоапарата или лично проверете дали той функционира нормално.
 • Фотоапаратът може да се нагорещи след продължителна серия от снимки или заснемане на снимки/видео за продължителен период от време. Това не е повреда.
 • Ярък източник на светлина във или извън кадъра може да доведе до отблясъци.

Визьор

 • Въпреки че визьорът е произведен по изключително прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите отговарят на техническите спецификации, не повече от 0,01% от пикселите може да са дефектни или е възможно да се появят на екрана като червени или черни точки. Това не е знак за повреда. Те не оказват влияние върху заснетите изображения.

Карти

За да защитите картата и запаметените в нея данни, обърнете внимание на следното:

 • Старайте се да не изпускате, огъвате или мокрите картата. Не я подлагайте на силни механични удари или вибрации.
 • Не докосвайте контактните пластини на картата памет с пръсти или с метални предмети.
 • Не залепвайте стикери и др. върху картата.
 • Не съхранявайте и не използвайте картата в близост до устройства, които генерират силно магнитно поле (например телевизори, високоговорители или магнити). Също така, избягвайте да съхранявате картата памет на места, изложени на статично електричество.
 • Не оставяйте картата изложена на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителни уреди.
 • Съхранявайте картата в подходяща опаковка.
 • Не съхранявайте картата в гореща, запрашена или влажна среда.