Творчески филтри за снимане

Можете да снимате с приложени филтърни ефекти. Имайте предвид, че се съхраняват само изображения с приложени филтърни ефекти.

Конфигуриране на творческите филтри за снимане

 1. Изберете [Shooting: Shooting creative filters/Shooting: Творчески филтри за снимане].

  Внимание

  • Когато е зададен творчески филтър, фотоапаратът снима в режим на единични снимки независимо от настройката за метод на снимане (High-speed continuous shooting plus, High-speed continuous shooting или Low-speed continuous shooting).
 2. Изберете филтърен ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете филтърен ефект ().
  • Изображенията се показват с приложен филтърен ефект.

  Внимание

  • Някои елементи от панела AF не са достъпни при зададена настройка [Fish-eye effect/Ефект „Fish-eye“] или [Miniature effect/Ефект „Миниатюра“].
 3. Настройте ефекта на филтъра.

  • Натиснете бутона INFO.
  • Завъртете селектора Main dial, за да настроите филтърния ефект ().
 4. Направете снимката.

  • Заснетите изображения са с приложен филтърен ефект.

Забележка

 • При запис на видео са достъпни различни творчески филтри ().

Характеристики на творческите филтри за снимане

 • Grainy B/W Grainy B/W/Grainy B/W Зърнисто черно-бяло изображение

  Прави изображението зърнисто и черно-бяло. Чрез регулиране на контраста можете да променяте черно-белия ефект.

 • Soft focus Soft focus/Soft focus Мек фокус

  Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на разфокусирането можете променяте степента на омекотяване.

 • Fish-eye effect Fish-eye effect/Fish-eye effect Ефект „Fish-eye“

  Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде цилиндрично изкривено.

  В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с това, тъй като този филтър ще приложи увеличение в центъра на изображението, действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост от броя на пикселите на изображението. Затова задавайте ефекта, като проверявате резултата от ефекта.

  [AF area/AF зона] е с настройка [1-point AF/1-точков AF].

 • Art bold effect Art bold effect/Art bold effect Ефект „Арт супернаситени цветове“

  Снимката изглежда като картина с маслени бои, а обектът изглежда триизмерен. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да регулирате контраста и наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Water painting effect Water painting effect/Water painting effect Ефект „Акварелна рисунка“

  Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Toy camera effect Toy camera effect/Toy camera effect Ефект „Фотоапарат играчка“

  Променя цветовете така, че да наподобяват снимка от фотоапарат играчка, и прави ъглите на изображението по-тъмни. Чрез настройване на цветовата тоналност можете да променяте характера ма снимката.

 • Miniature effect Miniature effect/Miniature effect Ефект „Миниатюра“

  Създава ефект на диорама.

  Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, снимайте с фабричните настройки.

  За да преместите зоната на фокус (рамката на сцената), вижте „Настройване на ефект Миниатюра“ ().

  [AF area/AF зона] е с настройка [1-point AF/1-точков AF]. Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.

Внимание

 • Когато се използва ефект [Grainy B/W/Зърнисто черно-бяло изображение], прегледът на изображението със зърнист ефект ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Когато се използва ефект [Soft focus/Мек фокус] или [Miniature effect/Ефект „Миниатюра“], прегледът на изображението с ефект на разфокусиране ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Не се извежда хистограма.
 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.