Режим „Творчески филтри“

Можете да снимате с приложени филтърни ефекти. Филтърните ефекти могат да бъдат прегледани преди снимането.

 1. Поставете програматора в позиция Creative filters.

 2. Натиснете бутона Quick Control/Set.

 3. Изберете филтърен ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете филтърен ефект (), и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Изображението се показва с приложен филтър.
 4. Регулирайте ефекта и снимайте.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set и изберете символ под [Creative filters/Творчески филтри] (с изключение на Miniature effect/HDR art standard, HDR art vivid, HDR art bold или HDR art embossed).
  • Завъртете селектора Main dial, за да настроите ефекта, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Внимание

 • Тези операции са възможни и чрез използване на Cross keys или Multi-controller.
 • Настройките RAW и RAW+JPEG не са достъпни. Когато е зададено качеството RAW, изображенията се заснемат с качество на изображението FineLarge. Когато е зададено качеството RAW+JPEG, изображенията се заснемат със зададеното JPEG качество на изображението.
 • Заснемане на серия от снимки не е достъпно, когато е зададена настройка [Grainy B/W], [Soft focus], [Fish-eye effect], [Water painting effect], [Toy camera effect] или [Miniature effect].

Забележка

 • Когато се използва ефект [Grainy B/W/Зърнисто черно-бяло изображение], прегледът на изображението със зърнист ефект ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Когато се използва ефект [Soft focus/Мек фокус] или [Miniature effect/Ефект „Миниатюра“], прегледът на изображението с ефект на разфокусиране ще се различава донякъде от заснетото изображение.
 • Не се извежда хистограма.
 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • При снимане в режимите от „Творческа зона“ някои от настройките за творчески филтри са достъпни от екрана за бърз контрол ().

Характеристики на творческите филтри

 • Grainy B/W Grainy B/W/Grainy B/W Зърнисто черно-бяло изображение

  Прави изображението зърнисто и черно-бяло. Чрез регулиране на контраста можете да променяте черно-белия ефект.

 • Soft focus Soft focus/Soft focus Мек фокус

  Придава на изображението мек изглед. Чрез настройване на разфокусирането можете променяте степента на омекотяване.

 • Fish-eye effect Fish-eye effect/Fish-eye effect Ефект „Fish-eye“

  Прилага ефекта на fish-eye обектив. Изображението ще бъде цилиндрично изкривено.

  В зависимост от зададеното ниво на ефекта на филтъра, изрязаната по периферията зона от изображението ще бъде различна. Наред с това, тъй като този филтър ще приложи увеличение в центъра на изображението, действителната резолюция в центъра може да се намали в зависимост от броя на пикселите на изображението. Затова задавайте ефекта, като проверявате резултата от ефекта. Използва се една AF точка, фиксирана в центъра.

 • Water painting effect Water painting effect/Water painting effect Ефект „Акварелна рисунка“

  Снимката изглежда като акварелна рисунка с меки цветове. Чрез задаване на настройки на ефекта можете да контролирате наситеността на цветовете. Обърнете внимание, че нощните или тъмните сцени може да не се заснемат с плавна градация и може да изглеждат изкривени или със значителен шум.

 • Toy camera effect Toy camera effect/Toy camera effect Ефект „Фотоапарат играчка“

  Променя цветовете така, че да наподобяват снимка от фотоапарат играчка, и прави ъглите на изображението по-тъмни. Чрез настройване на цветовата тоналност можете да променяте характера ма снимката.

 • Miniature effect Miniature effect/Miniature effect Ефект „Миниатюра“

  Създава ефект на диорама.

  Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, снимайте с фабричните настройки.

  За да преместите зоната на фокус (рамката на сцената), вижте „Настройване на ефект Миниатюра“. За AF зона се използва [1-point AF/1-точков AF]. Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.

 • HDR art standard HDRHDR art standard/HDR art standard HDRHDR арт стандартни цветове

  Снимките запазват висока детайлност в светлите и тъмните зони. Ниският контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на рисунка. Обектите се заснемат с ярки или тъмни контури.

 • HDR art vivid HDRHDR art vivid/HDR art vivid HDRHDR арт наситени цветове

  Цветовете са по-наситени, отколкото с [HDRHDR art standard/HDRHDR арт стандартни цветове], а ниският контраст и малкият диапазон на градацията създават ефект на художествена графика.

 • HDR art bold HDRHDR art bold/HDR art bold HDRHDR арт супернаситени цветове

  Цветовете са най-наситени, при което обектът изпъква, а снимката изглежда като картина с маслени бои.

 • HDR art embossed HDRHDR art embossed/HDR art embossed HDRHDR арт ембосиран

  Наситеността на цветовете, яркостта, контрастът и градацията се намаляват, за да изглежда снимката плоска. Снимката изглежда също стара и избеляла. Обектите се заснемат с интензивни ярки или тъмни контури.

Внимание

 • Предупреждения за [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed]

 • В сравнение с други режими на снимане заснетата зона ще бъде по-малка.
 • Реалните снимки ще изглеждат малко по-различно от изображението за преглед с приложен филтърен ефект, показано на екрана.
 • При заснемане на движещи се обекти може да се появят следи от движението на обектите или тъмна зона около обекта.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.), едноцветни изображения с еднообразна тоналност или при силно разместени снимки вследствие на заклащане на фотоапарата.
 • Стремете се да държите фотоапарата стабилно при снимане без статив.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.
 • Снимането при флуоресцентно или LED осветление може да предизвика неестествено пресъздаване на цветовете на осветените области.
 • Записването на изображения в картата отнема известно време, тъй като те се обединяват след заснемането. Не екрана се извежда се съобщението "BUSY", докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.
 • Снимане със светкавица не е възможно.

Забележка

 • С настройки [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed] можете да заснемате снимки с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите и тъмните зони на изображението при сцени с голям контраст. При натискане на спусъка се заснемат три последователни изображения с различни експонации, които фотоапаратът комбинира в общо изображение. Вижте предупрежденията за [HDR art standard], [HDR art vivid], [HDR art bold] и [HDR art embossed].

Настройване на ефект "Миниатюра"

 1. Преместете рамката на сцената.

  • Използвайте рамката на сцената, за да определите зоната на фокус.
  • За да активирате функцията за местене на рамката на сцената (оцветява се в оранжево), натиснете бутона AF point selection или докоснете [Scene frame adjustment] в долната дясна част на екрана. Чрез докосване на [Orientation switching] можете също да превключвате между вертикална и хоризонтална ориентация на рамката на сцената. Превключването на ориентацията на рамката на сцената също е възможно чрез бутоните Left key Right key, когато е с хоризонтална ориентация, и чрез бутоните Up key Down key, когато е с вертикална ориентация.
  • Можете да да местите рамката на сцената чрез селектора Main dial или бутоните Up key Down key Left key Right key. За да центрирате рамката на сцената отново, натиснете бутона INFO.
  • За да се върнете към позиционирането на AF точката, натиснете бутона AF point selection отново.
  • За да потвърдите позицията на рамката на сцената, натиснете бутона Quick Control/Set.
 2. Преместете AF точката в желаната позиция и снимайте.

  • AF точката се оцветява в оранжево и може да бъде преместена.
  • Натиснете бутоните Up key Down key Left key Right key, за да преместите AF точката в позицията, в която желаете да фокусирате.
  • Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената.
  • За да върнете AF точката в центъра на екрана, докоснете [Return icon].
  • За да потвърдите позицията на AF точката, натиснете бутона Quick Control/Set.