A+ Напълно автоматично снимане (Интелигентен автоматичен режим за сцена)

Scene Intelligent Auto е напълно автоматичен режим. Фотоапаратът анализира сцената и автоматично задава оптималните настройки. Той също така фокусира автоматично неподвижния или движещия се обект, като разпознава движението на обекта ().

 1. Поставете програматора в позиция Scene Intelligent Auto.

 2. Натиснете бутона Quick Control/Set.

  • Прочетете съобщението и изберете [OK/OK].
 3. Насочете фотоапарата към това, което ще снимате (обекта).

  • При определени условия на снимане върху обекта може да се появи AF точка (1).
  • Когато на екрана е показана AF точка (рамка), позиционирайте я върху обекта.
 4. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.
  • Можете да фокусирате и чрез докосване на човешки лица или други обекти на екрана (AF с докосване).
  • Ако светлината е слаба, лъчът за подпомагане на AF () се задейства автоматично, когато е необходимо.
  • След постигането на фокус AF точката се оцветява в зелено и се възпроизвежда звуков сигнал (AF при единичен кадър).
  • AF точката, фокусирала движещ се обект, се оцветява в синьо и проследява движението на обекта (Следящ AF).
 5. Направете снимката.

  • Натиснете спусъка докрай, за да направите снимката.
  • Току-що заснетата снимка се появява за около 2 s на дисплея.

Внимание

 • Движението на обекта (независимо дали обектът е неподвижен, или се движи) може да не бъде разпознато правилно за някои обекти или в някои условия на снимане.

Забележка

 • AF функцията ("AF при единичен кадър" или "Следящ AF") се задава автоматично, когато натиснете спусъка наполовина. Дори при автоматично зададен режим "AF при единичен кадър" фотоапаратът ще премине към "Следящ AF", ако разпознае движение на обекта, докато държите спусъка натиснат наполовина.
 • Режимът Scene Intelligent Auto постига по-впечатляващи цветове при снимане сред природата, на открито и сцени със залези. Ако не сте постигнали желаната цветова тоналност, превключете към режим от "Творческа зона" () изберете стил на снимката, различен от [Auto], и след това снимайте отново ().

Tips Минимизиране на размазването на снимки

 • Стремете се да държите фотоапарата стабилно при снимане без статив. За да предотвратите заклащане на фотоапарата, можете да използвате статив. Използвайте стабилен статив, който ще издържи теглото на фотографското оборудване. Монтирайте фотоапарата стабилно към статива.
 • Препоръчва се използване на дистанционен спусък (продава се отделно, ) или безжично дистанционно управление (продава се отделно, ).

Troubleshooting Често задавани въпроси

 • Фокусирането не е възможно (AF точката е оцветена в оранжево).

  Позиционирайте AF точката върху зона от композицията с добър контраст и след това натиснете спусъка наполовина (). Ако сте твърде близо до обекта, отдалечете се и снимайте отново.

 • Понякога се показват няколко AF точки едновременно.

  Фокус е постигнат за всички тези точки.

 • Индикацията за скорост на затвора мига.

  Тъй като осветеността е твърде ниска, изображението може да се получи размазано поради заклащането на фотоапарата. Препоръчително е да използвате статив или светкавица Speedlite от серия EL/EX на Canon (продава се отделно, ).

 • Долната част на снимките, заснети със светкавица, изглежда неестествено тъмна.

  Ако е монтиран сенник на обектива, той може да засенчи светлината от светкавицата. Ако обектът е близо, свалете сенника от обектива, преди да снимате със светкавица.

Забележка

 • Когато не използвате светкавица, вземете предвид бележките по-долу.

  • В условия на слаба светлина, когато вероятността за размазване на снимката, причинено от заклащане на фотоапарата, е голяма, дръжте фотоапарата стабилно или използвайте статив. Когато снимате с вариообектив, използвайте неговата настройка за широк ъгъл, за да минимизирате размазването на снимката, причинено от заклащане на фотоапарата.
  • При заснемане на портретни снимки в условия на слаба светлина, инструктирайте обектите да останат неподвижни, докато завършите снимането. Всяко движение на обекта по време на снимането ще доведе до размазване на обекта на снимката.

Заснемане на обекти, които се движат

Когато задържите спусъка натиснат наполовина, фотоапаратът проследява движещите се обекти чрез фокуса.

Поддържайте обекта в кадър, докато държите спусъка натиснат наполовина, и в желания момент натиснете спусъка докрай.

Символи на сцената

Фотоапаратът автоматично разпознава типа сцена и автоматично задава всички настройки в съответствие със сцената. При заснемане на снимки в горната лява част на екрана се извежда символ за разпознатия тип сцена ().

Задаване на настройки

Чрез докосване на символите на екрана можете да задавате настройки за метод на снимане, качество на изображението, функцията "Спусък с докосване" и функцията "Творческа помощ".

Снимане с приложени ефекти (Creative Assist/Творческа помощ)

 1. Натиснете бутона Quick Control/Set.

  • Прочетете съобщението и изберете [OK/OK].
 2. Изберете ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете ефект, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
 3. Изберете ниво на ефекта и други настройки.

  • Задайте чрез селектора Main dial и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За възстановите фабричната настройка, натиснете бутона AE lock и след това изберете [OK/OK].

Ефекти на функцията "Творческа помощ"

 • [Preset] Preset/Фиксирани настройки

  Изберете един от предварително зададените ефекти.

  Имайте предвид, че опциите [Saturation/Наситеност], [Color tone 1/Тоналност 1] и [Color tone 2/Тоналност 2] не са достъпни с настройка [B&W].

 • [Background blur] Background blur/Разфокусиране на фона

  Настройте разфокусирането на фона. Задайте по-високи стойности, за да намалите разфокусирането на фона. За да разфокусирате фона, изберете по-ниски стойности. Настройката [Auto/Авто] задава разфокусирането на фона в зависимост от яркостта. В зависимост от максималния отвор на диафрагмата на обектива (f/число) някои позиции може да не са налични.

 • [Brightness] Brightness/Яркост

  Настройте яркостта на изображението.

 • [Contrast] Contrast/Контраст

  Настройте контраста.

 • [Saturation] Saturation/Наситеност

  Настройте наситеността на цветовете.

 • [Color tone 1] Color tone 1/Тоналност 1

  Настройва тоналността по оста кехлибарено/синьо.

 • [Color tone 2] Color tone 2/Тоналност 2

  Настройва тоналността по оста зелено/магента.

 • [Monochrome] Monochrome/Монохромно

  Задава тониращ ефект за монохромно снимане.

Забележка

 • [Background blur/Разфокусиране на фона] не може да се използва със светкавица.
 • Тези настройки се отменят, когато превключите режима на снимане или поставите превключвателя на захранването в позиция Power off. Ако желаете настройките да се запазват, задайте за [Shooting: Retain Creative Assist data/Shooting: Запазване на данните за функцията „Творческа помощ“] настройка [Enable/Разрешено].

Съхраняване на ефекти

За да запаметите текущата настройка във фотоапарата, докоснете [INFOPresetRegister/PresetЗапаметяване] в екрана с настройки на функцията [Creative Assist/Творческа помощ] и след това изберете [OK/OK]. До три предварително зададени настройки могат да бъдат запаметени в позиция [USER*]. След като вече сте запаметили три настройки, ще можете да запаметите нова настройка само като презапишете съществуваща настройка [USER*].