Снимане със светкавици Speedlite

Светкавици Speedlite EL/EX за фотоапарати EOS

Светкавици Speedlite от серията EL/EX (продават се отделно) могат да се използват за снимане с фотоапарата.

За инструкции прегледайте ръководството за работа със Speedlite светкавицата от серията EL/EX.

 • Скорост на затвора при синхронизация

  Различава се в зависимост от режима на затвора.

  Настройка [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] Скорост на затвора при синхронизация
  Mechanical/Механичен 1/250 s или по-ниска
  Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда 1/320 s или по-ниска
 • Компенсация на експонацията на светкавицата

  Можете да регулирате мощността на светкавицата (компенсация на експонацията на светкавицата). С изведено на дисплея изображение натиснете бутона Multi-function, завъртете селектора Quick control dial, за да изберете настройката за компенсация на експонацията на светкавицата, след това завъртете селектора Main dial, за да зададете ниво на компенсация на експонацията на светкавицата.

 • FE фиксиране

  Тази функция позволява да постигнете правилна експонация на светкавицата за определена част от обекта. Позиционирайте центъра на визьора върху обекта, натиснете бутона AE lock, след това композирайте сцената и заснемете изображението.

Внимание

 • Някои светкавици Speedlite не могат да бъдат свързани директно към този фотоапарат. За подробности вижте Многофункционално чехълче.
 • Ако [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено] изображението може да изглежда ярко дори ако е зададена отрицателна компенсация на експонацията на светкавицата за постигане на по-тъмно изображение.
 • При снимане със светкавица задайте за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] настройка, различна от [Electronic/Електронен] ().

Забележка

 • Светкавицата Speedlite ще задейства лъч за подпомагане на AF (бърза поредица от импулси), ако автоматичното фокусиране е затруднено в условия на слаба светлина.
 • Можете да зададете компенсация на експонацията на светкавицата и чрез [Flash function settings/Настройки на светкавицата] в [Shooting: External Speedlite control/Shooting: Контрол на външната Speedlite светкавица] ().
 • Фотоапаратът може да включва автоматично някои светкавици Speedlite при включване на захранването на фотоапарата. За подробности вижте ръководството за използване на светкавицата Speedlite, поддържаща тази функция.

Speedlite светкавици на Canon, различни от серията EL/EX

 • При използване на Speedlite светкавица от серията EZ/E/EG/ML/TL, поставена в режим A-TTL или TTL, светкавицата може да се задейства само с пълна мощност.

  Поставете фотоапарата в режим Manual exposure или Aperture-priority AE и задайте настройка за отвор на диафрагмата, преди да снимате.

 • Когато използвате Speedlite светкавица, която поддържа ръчен режим, снимайте с ръчен режим на светкавицата.

Светкавици на други (не-Canon) производители

 • Скорост на затвора при синхронизация

  Скоростта на затвора при синхронизация с компактни светкавици на други (не-Canon) производители се различава в зависимост от режима на затвора.

  Настройка [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] Скорост на затвора при синхронизация
  Mechanical/Механичен 1/250 s или по-ниска
  Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда 1/320 s или по-ниска

  Продължителността на импулса на големи студийни светкавици е по-голяма от тази на импулса на компактните светкавици и се различава в зависимост от модела. Преди да снимате, проверете дали синхронизирането на светкавицата се извършва правилно, като направите няколко тестови снимки със скорост на затвора приблиз. 1/60 s до 1/30 s.

Внимание

 • Използването на фотоапарата със светкавици или аксесоари за светкавици на други производители може да доведе до неправилна работа и дори повреда.
 • Не монтирайте високоволтова светкавица към многофункционалното чехълче на фотоапарата. Тя може да не се задейства.