Извеждана информация

Екран при заснемане на снимки

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Максимален брой снимки в серия
 2. (2) Възможен брой снимки/Оставащи секунди до задействане на самоснимачката
 3. (3) Клин на фокуса/HDR/Многократна експонация/Редуциране на шума чрез няколко експонации/Таймер за неограничена експонация/Таймер за интервал
 4. (4) Режим на снимане
 5. (5) AF метод
 6. (6) AF функция
 7. (7) Качество на изображението
 8. (8) Карта
 9. (9) Метод на снимане
 10. (10) Режим за измерване на осветеността
 11. (11) Предупреждение за заключване на функциите
 12. (12) Брой оставащи кадри за клин на фокуса, многократна експонация или снимане с таймер за интервал
 13. (13) Електронен хоризонт
 14. (14) Налично време за запис на видео
 1. (15) Ниво на батерията
 2. (16) Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)
 3. (17) Хистограма (Яркост/RGB)
 4. (18) Бутон за бърз контрол
 5. (19) Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината
 6. (20) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 7. (21) Стил на снимката
 8. (22) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 9. (23) Изрязване/съотношение на изображението
 10. (24) AF точка (1-точков AF)
 1. (25) AEB/FEB
 2. (26) Функция "Помощ при възпроизвеждане"
 3. (27) HDR PQ
 4. (28) Светкавица в готовност//FE фиксиране/Синхр. с висока скорост на затвора
 5. (29) Електронен затвор
 6. (30) Спусък с докосване/Създаване на папка
 7. (31) AE фиксиране
 8. (32) Скорост на затвора
 9. (33) Отвор на диафрагмата
 1. (34) Wi-Fi функция
 2. (35) Сила на Wi-Fi сигнала
 3. (36) Bluetooth функция
 4. (37) Симулация на експонацията
 5. (38) Бутон за увеличаване
 6. (39) ISO светлочувствителност
 7. (40) Приоритет на светлите тонове
 8. (41) Компенсация на експонацията
 9. (42) Индикатор за ниво на експонацията

Забележка

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Електронният хоризонт не е достъпен, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI към телевизор.
 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Екран за запис на видео

При всяко натискане на бутона INFO извежданата информация ще се променя.

 • Действителните показания зависят от активните функции.
 1. (1) Ниво на батерията
 2. (2) Налично време за запис на видео/Изтекло време за запис на видео
 3. (3) Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)
 4. (4) Режим на снимане
 5. (5) AF метод
 6. (6) Резолюция на видеозаписа
 7. (7) Ниво на записвания звук (ръчно/аудио вход)
 8. (8) Сила на звука в слушалките
 9. (9) HDR видео
 10. (10) Следящ AF за видео
 1. (11) Предупреждение за висока температура
 2. (12) AF точка (1-точков AF)
 3. (13) Електронен хоризонт
 4. (14) Хистограма (Яркост/RGB)
 5. (15) В процес на запис на видео
 6. (16) Карта за запис/възпроизвеждане
 7. (17) Баланс на бялото/Корекция на баланса на бялото
 8. (18) Стил на снимката
 9. (19) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 10. (20) Бутон за увеличаване
 1. (21) Индикатор за ниво на записвания звук (ръчно/аудио вход)
 2. (22) Самоснимачка за видео
 3. (23) AE фиксиране
 4. (24) Скорост на затвора
 5. (25) Предупреждение за заключване на функциите
 6. (26) Canon Log
 7. (27) Отвор на диафрагмата
 1. (28) Wi-Fi функция
 2. (29) Сила на Wi-Fi сигнала
 3. (30) Bluetooth функция
 4. (31) ISO светлочувствителност
 5. (32) Приоритет на светлите тонове
 6. (33) Компенсация на експонацията
 7. (34) Индикатор за ниво на експонацията (нива на мерене)

Внимание

 • Можете да задавате информацията, която да се извежда чрез натискане на бутона INFO ().
 • Електронният хоризонт не е достъпен, когато фотоапаратът е свързан чрез HDMI към телевизор.
 • Не можете да извеждате на екрана електронен хоризонт, координатна мрежа и хистограма по време на запис на видео (ако са изведени, записът на видео ще ги скрие от екрана).
 • Когато записът на видео стартира, показанието за оставащо време за запис на видео ще се замени от показание за изтеклото време.

Забележка

 • След задаване на настройки други символи може да се изведат за кратко на екрана.

Символи на сцената

В режим на снимане Scene Intelligent Auto фотоапаратът разпознава типа сцена и задава всички настройки в съответствие със сцената. Разпознатият тип сцена се извежда в горния ляв ъгъл на екрана.

Обект

Фон

Хора Обекти, различни от хора Цвят на фона
В движе-
ние*1
Сцена сред приро-
дата/на открито
В движе-
ние*1
Макро*2
Ярък Portrait (Bright) Portrait With Motion (Bright) Nature/Outdoor Scene (Bright) Non-Portrait With Motion (Bright) Close Non-Portrait (Bright) Сив
Контражур Portrait (Bright/Backlit) Portrait With Motion (Bright/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Bright/Backlit) Non-Portrait With Motion (Bright/Backlit) Close Non-Portrait (Bright/Backlit)
Със синьо небе Portrait (Blue Sky Included) Portrait With Motion (Blue Sky Included) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included) Close Non-Portrait (Blue Sky Included) Светлосин
Контражур Portrait (Blue Sky Included/Backlit) Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Nature/Outdoor Scene (Blue Sky Included/Backlit) Non-Portrait With Motion (Blue Sky Included/Backlit) Close Non-Portrait (Blue Sky Included/Backlit)
Залез *3 Non-Portrait (Sunset) *3 Оранжев
Насочена светлина Portrait (Spotlight) Non-Portrait (Spotlight) Close Non-Portrait (Spotlight) Тъмносин
Тъмен Portrait (Dark) Non-Portrait (Dark) Close Non-Portrait (Dark)
Със статив*1 Portrait (Dark/Tripod Used)*4*5 *3 Nature/Outdoor Scene (Dark/Tripod Used) *3
 • 1: Не се извежда при запис на видео.
 • 2: Извежда се, когато монтираният обектив разполага с информация за разстоянието. С удължител за обектив или макрообектив символът, който се извежда, може да не съответства с действителната сцена.
 • 3: Показват се символи за сцени, избрани измежду тези, които могат да бъдат разпознати.
 • 4: Извежда се, когато са валидни всички от следните условия:
  Сцената е тъмна, снимате нощна сцена и фотоапаратът е монтиран на статив.
 • 5: Извежда се с всеки от обективите по-долу:
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Обективи с Image Stabilizer (стабилизатор на образа), пуснати в продажба през и след 2012 г.
 • Използват се по-ниски скорости на затвора, когато в сила са условията в *4 и *5 едновременно.

Забележка

 • За някои сцени и условия на снимане символът, който се извежда, може да не съответства на действителната сцена.

Екран при възпроизвеждане

Базова информация за снимки

 1. (1) Статус на HDR изход/Функция "Помощ при възпроизвеждане"
 2. (2) Bluetooth функция
 3. (3) Сила на Wi-Fi сигнала
 4. (4) Wi-Fi функция
 5. (5) Ниво на батерията
 6. (6) Номер на текущо изображение/Общ брой изображения/Брой намерени изображения
 7. (7) Скорост на затвора
 8. (8) Отвор на диафрагмата
 9. (9) Ниво на компенсация на експонацията
 1. (10) Вече изпратено към компютър/смартфон
 2. (11) Категория
 3. (12) Защита на изображението
 4. (13)Карта №
 5. (14) Папка №-Файл №
 6. (15) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване/Запаметяване на кадри от видео
 7. (16) ISO светлочувствителност
 8. (17) Приоритет на светлите тонове

Внимание

 • Ако изображението е заснето с друг фотоапарат, възможно е част от информацията за заснемането да не бъде показана.
 • Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с този фотоапарат, чрез други фотоапарати.

Подробна информация за снимки

 1. (1) Отвор на диафрагмата
 2. (2) Настройки за стил на снимката
 3. (3) Скорост на затвора
 4. (4) Корекция/клин на баланса на бялото
 5. (5) Режим на снимане/Многократна експонация/Запаметяване на кадри от видео
 6. (6) Баланс на бялото
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Автоматично оптимизиране на осветеността)
 8. (8) Качество на изображението/Редактирано изображение/Изрязване
 9. (9) Ниво на компенсация на експонацията
 10. (10) Дата и час на заснемане
 1. (11) Хистограма (Яркост/RGB)
 2. (12) ISO светлочувствителност
 3. (13) Плъзгач за превъртане
 4. (14) Компенсация на експонацията на светкавицата/Отразена светкавица/HDR снимане/Редуциране на шума чрез множество експонации
 5. (15) Режим за измерване на осветеността
 6. (16) Размер на файла
 7. (17) Приоритет на светлите тонове
 • За изображения, заснети в режим RAW+JPEG/HEIF, се показва размерът на RAW файловете.
 • Линии, обозначаващи заснетата зона, се извеждат за изображения, заснети с настройка за съотношение () и настройка RAW или RAW+JPEG за качество на изображението.
 • За изображения с добавена информация за изрязване се показват линиите, обозначаващи зоната на изображението.
 • При снимане със светкавица без компенсация на експонацията на светкавицата се извежда [Flash photography without flash exposure compensation].
 • [Bounce flash photography] обозначава снимки, заснети с отразена светкавица.
 • Символ на ефекта () и настройката за динамичен диапазон се извеждат за изображения, заснети в режим HDR.
 • [Multiple exposures] показва изображения, заснети с многократна експонация.
 • [Multi Shot Noise Reduction] показва изображения, обработени чрез функцията за редуциране на шума чрез множество експонации.
 • [Still photo from test shots] показва тестови кадри за видео от последователни кадри..
 • [Images created and saved after performing processing] се извежда за изображения, създадени и запаметени чрез обработка на RAW изображения, промяна на размера, изрязване или запаметяване на кадър от видеозапис.
 • [Cropping (images)] обозначава изображения, които са били изрязани и след това съхранени.

Подробна информация за видео

 1. (1) Възпроизвеждане на видео
 2. (2) Режим за запис на видео/Видео с висока кадрова честота
 3. (3) Размер на изображението
 4. (4) Кадрова честота
 1. (5) Метод за компресиране
 2. (6) Image Stabilizer (стабилизатор на образа) (IS режим)
 3. (7) Време за запис/Код за прогреса на времето
 4. (8) Формат на запис на видео
 • За повече прегледност са пропуснати обясненията за елементи, които са включени и в екрана с базова/подробна информация за снимки и които не са показани тук.

Забележка

 • По време на възпроизвеждане на видео се извежда “*, *” за параметрите [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] на [Sharpness/Рязкост] в [Picture Style/Стил на снимката].