Менюта в панела: Възпроизвеждане

Внимание

  • [Playback: RAW processing (RAW/DPRAW)/Playback: RAW обработка (RAW/DPRAW)], [Playback: DPRAW processing/Playback: DPRAW обработка ] и [Playback: HEIF→JPEG conversion/Playback: HEIF→JPEG конвертиране] не се извеждат в режим [Scene Intelligent Auto] или [Scene Intelligent Auto (movies)].