Брояч при възпроизвеждане на видео

Можете да избирате как да се извежда времето в екрана за възпроизвеждане на видео.

 1. Изберете [Playback: Movie play count/Playback: Брояч при възпроизвеждане на видео].

 2. Изберете опция.

  • Rec time/Време за запис

   Извежда времето за запис или времето за възпроизвеждане при възпроизвеждане на видео.

  • Time code/Код за прогреса на времето

   Извежда кода за прогреса на времето при възпроизвеждане на видео.

Забележка

 • Код за прогреса на времето винаги се записва във видеофайлове (с изключение на видео с висока кадрова честота със зададена настройка [Free run/Свободно броене]) независимо от настройката за [Movie rec count/Брояч при запис на видео].
 • Настройката [Movie play count/Брояч при възпроизвеждане на видео] в [Shooting: Time code/Shooting: Код за прогреса на времето] е свързана с настройката [Playback: Movie play count/Playback: Брояч при възпроизвеждане на видео], като двете настройки винаги си съответстват.
 • При запис или възпроизвеждане на видео броят на кадрите не се извежда.