Основни операции

Как да държите фотоапарата

 • Снимане чрез екрана

  Когато снимате, можете да наклоните екрана, за да го настроите. За подробности вижте Използване на екрана.

  • (1) Нормален ъгъл
  • (2) От ниска позиция
  • (3) От висока позиция
 • Снимане чрез визьора

  За да направите ясни снимки, дръжте фотоапарата неподвижен и така ще намалите заклащането до минимум.

  • (1) Снимане с хоризонтална ориентация
  • (2) Снимане с вертикална ориентация

  1. Чрез дясната си ръка хванете стабилно фотоапарата за ръкохватката на фотоапарата.
  2. Чрез лявата си ръка подпирайте обектива отдолу.
  3. Поставете внимателно показалеца на дясната си ръка върху спусъка.
  4. Притиснете леко ръцете и лактите си към предната част на тялото.
  5. За да поддържате по-стабилна позиция, поставете единия си крак пред другия.
  6. Дръжте фотоапарата близо до лицето си и гледайте през визьора.

Спусък

Спусъкът работи с две степени. Можете да натиснете спусъка наполовина. След това можете да натиснете спусъка докрай.

Натискане наполовина

Натискането на спусъка наполовина активира функцията за автоматично фокусиране и функцията за автоматично измерване на експонацията, която определя скоростта на затвора и отвора на диафрагмата.

Настройката на експонацията (скорост на затвора и отвор на диафрагмата) се извежда на дисплея, във визьора или на индикаторния панел за 8 s (таймер за показания/Timer 8 sec.).

Натискане докрай

Така освобождавате затвора и заснемате изображението.

 • Предотвратяване на заклащането на фотоапарата

  Движението на фотоапарата в момента на експонирането се нарича "заклащане" на фотоапарата. То може да причини размазване на изображението. За да предотвратите заклащането на фотоапарата, обърнете внимание на следното:

  • Дръжте фотоапарата неподвижно, както е показано в Как да държите фотоапарата.
  • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате автоматично, и след това бавно натиснете спусъка докрай.

Забележка

 • Фотоапаратът ще заснеме снимката с известно закъснение, ако натиснете спусъка докрай, без да го натискате наполовина, или ако натиснете спусъка наполовина и веднага след това го натиснете докрай.
 • Дори когато е изведено менюто или сте в режим на възпроизвеждане, можете да върнете фотоапарата към готовност за снимане, като натиснете спусъка наполовина.

Main dial Главен селектор

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Main dial.

  Натиснете бутон, като например MODE или Multi-function, и след това завъртете селектора Main dial.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например задаване на ISO чувствителност, метод на снимане, AF функция, баланс на бялото и компенсация на експонацията на светкавицата.
 • (2) Завъртете само селектора Main dial.

  Завъртете селектора Main dial, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използвайте този селектор, за да зададете скорост на затвора, отвор на диафрагмата и др.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Quick control dial 1 Селектор за бърз контрол 1

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Quick control dial 1.

  Натиснете бутон, като например MODE или Multi-function, и след това завъртете селектора Quick control dial 1.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например избиране на ISO чувствителност, метод на снимане, AF функция, баланс на бялото и компенсация на експонацията на светкавицата.
 • (2) Завъртете само селектора Quick control dial 1.

  Завъртете селектора Quick control dial 1, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използва се за операции, като например задаване на компенсация на експонацията и отвор на диафрагмата при ръчна експонация.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Quick control dial 2 Селектор за бърз контрол 2

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Quick control dial 2.

  Натиснете бутон, като например MENU, и след това завъртете селектора Quick control dial 2.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например превключване между основните панели в екрана на менюто.
 • (2) Завъртете само селектора Quick control dial 2.

  Завъртете селектора Quick control dial 2, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използва се за операции, като например задаване на ISO светлочувствителност.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Multi-controller Мултифункционален контролер

Multi-controller е контролер с осем бутона за посока и един централен бутон. За да го използвате, натискайте леко с върха на палеца.

 • Използвайте го, за да коригирате баланса на бялото, да местите AF точката/рамката за увеличаване при заснемане на снимки или при запис на видео, да местите рамката за увеличаване в режим на възпроизвеждане или да работите с екрана "Бърз контрол".
 • Можете да го използвате също и за избор и задаване на елементи от менюто.

MODE Бутон

Можете да зададете режима на снимане.

 • Натиснете бутона MODE и завъртете селектора Main dial, за да изберете режим на снимане.
 • За да превключвате между заснемане на снимки и запис на видео, натиснете бутона MODE и след това бутона INFO.

Multi-function: Многофункционален бутон

Чрез натискане на бутона Multi-function и завъртане на селектора Quick control dial 1 можете да зададете ISO чувствителност (), метод на снимане (), AF функция (), баланс на бялото () и компенсация на експонацията на светкавицата ().

За да изберете AF зона или AF метод, натиснете бутона AF point selection (Timer 6 sec.) и след това натиснете бутона Multi-function.

AF start: Бутон за стартиране на AF

Еквивалентно на натискане на спусъка наполовина (освен в режим [Scene Intelligent Auto]).

Multi-function lock: Бутон за заключване на функции

При конфигурирана настройка [Custom Functions: Multi function lock/Custom Functions: Заключване на функции] () можете да натиснете бутона Multi-function lock, за да предотвратите неволна промяна на настройките чрез докосване на главния селектор, селектора за бърз контрол, мултифункционалния контролер, контролния пръстен или сензорния дисплей. Натиснете бутона Multi-function lock отново, за да отключите функциите.

LCD panel illumination Бутон за превключване на информацията/осветяване на индикаторния панел

 • Всяко натискане на бутона LCD panel illumination променя информацията на индикаторния панел.
 • Включете осветлението на индикаторния панел, като задържите натиснат бутона LCD panel illumination (Timer 6 sec.).
 • Отворете настройката [Screen brightness/Яркост на екрана], като натиснете бутона LCD panel illumination в екрана за възпроизвеждане.

Control ring Контролен пръстен

По подразбиране компенсация на експонацията може да бъде зададена чрез завъртане на контролния пръстен на използвания RF обектив или монтажен адаптер за обектив, докато натискате спусъка наполовина в режим [Flexible-priority AE], [Program AE], [Shutter-priority], [Aperture-priority AE] или [Manual exposure]. Можете също да присъедините различна функция към контролния пръстен, като персонализирате операциите в [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] ().

INFO: Бутон INFO

Всяко натискане на бутона INFO променя показваната информация.

Показаните по-долу примерни екрани са за снимки.