Функция „Ръчна светкавица“ или „Стробосветкавица“, зададена за приемаща светкавица

Можете да използвате контролите на приемащата светкавица, за да зададете ръчно настройки за режимите "Ръчна светкавица" или "Стробосветкавица". Тази функция се нарича "индивидуална приемаща светкавица". Тя е удобна, например когато използвате предавател за Speedlite светкавици ST-E2 (продава се отделно) за безжично управление на светкавици в режим "Ръчна светкавица" или "Стробосветкавица".

 1. Изберете Wireless / linked shooting setting чрез джойстика.

 2. Задайте режим "Индивидуална приемаща светкавица".

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете Optical transmission wirelessINDIVIDUAL RECEIVER и след това натиснете джойстика вертикално.
  • INDIVIDUAL RECEIVER се извежда на LCD панела.
 3. Задайте режима на светкавицата.

  • Изберете MODE чрез джойстика.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да изберете M или MULTI, и след това натиснете джойстика вертикално.

Ръчна светкавица

Задайте ръчно мощността на светкавицата. За подробности относно процедурата вижте „Ръчна светкавица“.

Стробосветкавица

Задайте настройки за режим "Стробосветкавица". За подробности относно процедурата вижте „Стробосветкавица“.

Внимание

 • Честотата на импулсите за режима "Стробосветкавица" при снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация може да се задава от 1 Hz до 199 Hz (настройки от 250 Hz до 500 Hz не са достъпни).

Забележка

 • Режимите на приемаща светкавица, за която е зададена настройка "Индивидуална приемаща светкавица", не могат да се управляват от предаващата светкавица. Приемащите светкавици се задействат според техния индивидуално зададен режим.