Застереження

  • Несанкціоноване відтворення цього посібника або окремих його частин заборонене.
  • Ця інформація й технічні характеристики програмного забезпечення можуть змінюватися без попередження.
  • Знімки екранів і елементи інтерфейсу користувача, які згадуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від реального програмного забезпечення.
  • Незважаючи на зазначене в попередніх пунктах, Canon не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання цього програмного забезпечення.

Умовні позначення в цьому посібнику

  • Інструкції в цьому посібнику стосуються версії, зазначеної на обкладинці.
  • Квадратні дужки позначають назви меню, кнопок і вікон програмного забезпечення.
  • Кутові дужки позначають назви клавіш клавіатури.

Піктограми в цьому посібнику

Посилання Посилання на сторінки відповідних тем
Увага!

Попередження й застережні заходи

Примітки

Додаткова інформація

Поради Поради для ефективнішого використання програми
Усунення несправностей Рекомендації щодо усунення несправностей