Özel Flaş Modları

Speedlite, önceden kaydettiğiniz flaş modu ve kablosuz işlev ayarları için kullanılabilir.

Not

 • Başlangıçta, Özel flaş modları aşağıdaki gibidir.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: Grup patlatma, gönderici olarak ayarlayın
 1. Joystick ile MODE seçimi yapın.

 2. Flaş modunu ayarlayın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu 1, Özel flaş modu 2 veya Özel flaş modu 3 seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Özel flaş modu 1Özel flaş modu 3 yanındaki açıklamalar, kayıtlı ayarlara bağlı olarak değişir.

Özel Flaş Modlarını Kaydetme

Genel flaş işlevleri, Özel işlevler (Ö.İş-00 hariç) () ve Kişisel işlevler () gibi geçerli Speedlite ayarlarını Özel flaş modu 1Özel flaş modu 3 modlarına atanmış Özel flaş modları olarak kaydedebilirsiniz.

 1. SUB MENU tuşuna basın.

 2. Özel flaş modu seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Ayarları kaydetmek için bir Özel flaş modu seçin.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek C1 kaydı, C2 kaydı veya C3 kaydı seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 4. İstediğiniz öğeleri kaydedin.

  • Joystick tuşuna yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek OK seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.

Otomatik Güncellemeyi İptal Etme

Özel flaş modunda çekim yaparken bir ayarı değiştirirseniz, mod otomatik olarak yeni ayar ile güncellenebilir. Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiştir (Onay işareti).

 1. SUB MENU tuşuna basın.

 2. Özel flaş modu seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Özel flaş modu ayarları seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu ayarları seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 4. Otomatik güncelleme ayarı (işaretli) seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Otomatik güncelleme ayarı (işaretli) seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Bundan sonra ekran, Otomatik güncelleme ayarı olarak değişir.

Kayıtlı Özel Flaş Modlarını Temizleme

Özel Flaş Modlarını Kaydetme konusundaki 3. Adımın ekranında temizlenecek Özel flaş modunu seçin (C1 temizle, C2 temizle veya C3 temizle). Genel flaş işlevleri, Özel işlevler (Ö.İş-00 hariç) () ve Kişisel işlevler () temizlenir.

Fotoğraf Makinesi Çekim Modlarını Bağlama

Özel flaş modları, bir fotoğraf makinesindeki Özel çekim modlarıyla birlikte kullanılabilir. Fotoğraf makinesi talimatları için fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kullanılabilir flaş modları fotoğraf makinesinin çekim moduna bağlı olarak değişir. [E-TTL II flaş ölçümü], [Elle flaş] ve [MULTI (stroboskopik) flaş] seçenekleri Esnek öncelikli AE, Program AE, Enstantane Öncelikli AE, Diyafram Öncelikli AE, Manuel poz ve Bulb (Bulb) (Yaratıcı Alan) modlarında kullanılabilir. Fotoğraf makinesi bir Öze çekim modundayken (Özel flaş modu 1Özel flaş modu 3), Speedlite ilgili Özel flaş moduna geçer.

 1. SUB MENU tuşuna basın.

 2. Özel flaş modu seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Özel flaş modu ayarları seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Özel flaş modu ayarları seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 4. Fotoğraf makinesi çekim modu bağlantısı seçimi yapın.

  • Joystick tuşuna dikey yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Fotoğraf makinesi çekim modu bağlantısı seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Bundan sonra ekran, Fotoğraf makinesi çekim modu bağlantısı (işaretli) olarak değişir.

Önlem

 • Alıcı rolü bir Özel flaş moduna kaydedildiğinde, bu mod fotoğraf makinesi çekim modlarına bağlanamaz.

Not

 • Özel flaş modları sadece Speedlite, Özel çekim modlarına sahip fotoğraf makineleriyle kullanıldığında fotoğraf makinesi modlarına bağlanır.
 • Aynı numaraya sahip özel çekim ve flaş modları bağlantılıdır. Özel çekim modu Özel flaş modu 3 olmayan fotoğraf makineleriyle kullanıldığında Speedlite'ın Özel flaş modu Özel flaş modu 3 kullanılamaz.
 • Speedlite flaş modları fotoğraf makinesi çekim modlarına bağlandığında, flaş modu simgeleri (Özel flaş modu 1, Özel flaş modu 2 ve Özel flaş modu 3) noktalı bir çizgi ile görüntülenir ve seçilemez.