ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา

ภาพนิ่งที่ถ่ายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้สามารถนำมาต่อกันโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาระดับ 4K หรือ Full HD ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในช่วงระยะเวลาที่สั้นลงมากกว่าระยะเวลาจริงที่ใช้ ซึ่งเหมาะกับการถ่ายภาพวิวที่เปลี่ยนแปลง ต้นไม้ที่กำลังเติบโต การเคลื่อนไหวบนท้องฟ้า ฯลฯ จากการสังเกตจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่แน่นอน

ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะถูกบันทึกในรูปแบบ MP4 ด้วยคุณภาพต่อไปนี้: 4K29.97 fpsALL-I (I-เท่านั้น) (NTSC)/4K25.00 fpsALL-I (I-เท่านั้น) (PAL) ในการบันทึกภาพ 4K และ Full HD29.97 fpsALL-I (I-เท่านั้น) (NTSC)/Full HD25.00 fpsALL-I (I-เท่านั้น) (PAL) ในการบันทึกภาพ Full HD

โปรดทราบว่าอัตราเฟรมจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] ()

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: วีดีโอไทม์แลปส์]

 2. เลือก [ไทม์แลปส์]

  • เลือก [ใช้งาน]
 3. ตั้งค่า [ช่วงเวลา]

  • เลือก [ช่วงเวลา]
  • ขณะที่คุณตั้งค่าจำนวน ให้ดู [ภาพเคลื่อนไหว] เวลาที่ต้องการ (1) และ [การเล่นภาพ] เวลาเล่น (2)
  • เลือกตัวเลือก (ชั่วโมง : นาที : วินาที)
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
  • สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [0:00:02]–[99:59:59] (ช่วงเวลาของแต่ละครั้งต่อวินาทีไม่สามารถใช้งานได้)
  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 4. ตั้งค่า [จำนวนภาพ]

  • เลือก [จำนวนภาพ]
  • ขณะที่คุณตั้งค่าจำนวน ให้ดูเวลาที่ต้องการ ([ภาพเคลื่อนไหว]) และเวลาเล่น ([การเล่นภาพ])
  • เลือกหลักตัวเลข
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่า จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
  • สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [0002]–[3600]
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาเล่น ([การเล่นภาพ]) ไม่แสดงเป็นสีแดง
  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า
  • เวลาเล่น ([การเล่นภาพ]) จะแสดงเป็นสีแดงหากการ์ดมีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอในการบันทึกตามจำนวนภาพที่ระบุ แม้ว่ากล้องจะสามารถบันทึกภาพต่อไปได้ แต่การบันทึกภาพจะหยุดลงเมื่อการ์ดเต็ม
  • เวลาเล่น ([การเล่นภาพ]) จะแสดงเป็นสีแดงหากการตั้งค่า [จำนวนภาพ] ส่งผลให้ขนาดไฟล์เกิน 4 GB สำหรับการ์ดที่ไม่ได้ฟอร์แมตแบบ exFAT () หากคุณทำการบันทึกต่อไปในสภาวะนี้และขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวถึง 4 GB การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะหยุดลง

  หมายเหตุ

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ดที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา (ข้อกำหนดประสิทธิภาพของการ์ด) โปรดดู ข้อกำหนดประสิทธิภาพของการ์ด (การบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
  • หากตั้งค่าจำนวนภาพเป็น 3600 ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะยาวประมาณ 2 นาที ในระบบ NTSC และประมาณ 2 นาที 24 วินาที ในระบบ PAL
 5. เลือก [ขนาดภาพเคลื่อนไหว]

  • 4K (3840×2160)

   ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกในระดับคุณภาพ 4K อัตราส่วนภาพเป็น 16:9 นอกจากนี้ มีอัตราเฟรมเป็น 29.97 fps (29.97 fps) สำหรับ NTSC และ 25.00 fps (25.00 fps) สำหรับ PAL และมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 (MP4) ด้วยการบีบอัด ALL-I (ALL-I (I-เท่านั้น))

  • Full HD (1920×1080)

   ภาพเคลื่อนไหวจะบันทึกในระดับคุณภาพความละเอียดสูงสุด (Full HD) อัตราส่วนภาพเป็น 16:9 นอกจากนี้ มีอัตราเฟรมเป็น 29.97 fps (29.97 fps) สำหรับ NTSC และ 25.00 fps (25.00 fps) สำหรับ PAL และมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ MP4 (MP4) ด้วยการบีบอัด ALL-I (ALL-I (I-เท่านั้น))

 6. ตั้งค่า [ระดับแสงอัตโนมัติ]

  • วัดที่เฟรมแรก

   เมื่อถ่ายภาพแรก จะมีการวัดแสงเพื่อตั้งค่าการเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติให้เหมาะกับความสว่าง การตั้งค่าการเปิดรับแสงสำหรับภาพแรกที่ถ่ายจะถูกปรับใช้กับภาพต่อๆ ไป การตั้งค่าอื่นๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพสำหรับภาพแรกจะถูกปรับใช้กับภาพต่อๆ ไปด้วย

  • วัดใหม่ทุกเฟรม

   สำหรับภาพต่อไปแต่ละภาพจะมีการวัดแสงด้วย เพื่อตั้งค่าการเปิดรับแสงโดยอัตโนมัติให้เหมาะกับความสว่าง โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นใดๆ เช่น รูปแบบภาพและสมดุลแสงขาว ที่มีการตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับภาพต่อไปแต่ละภาพ

  ข้อควรระวัง

  • การเปลี่ยนแปลงความสว่างที่เด่นชัดระหว่างภาพอาจทำให้กล้องไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนดได้เมื่อตั้งค่า [ช่วงเวลา] เป็น 3 วินาทีหรือน้อยกว่า และตั้งค่า [ระดับแสงอัตโนมัติ] เป็น [วัดใหม่ทุกเฟรม]
 7. ตั้งค่า [ปิดหน้าจออัตโนมัติ]

  • ไม่ใช้งาน

   ภาพจะแสดงขึ้น แม้ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา (หน้าจอจะปิดลงในเวลาถ่ายภาพเท่านั้น) โปรดทราบว่าหน้าจอจะปิดลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาทีหลังจากที่มีการเริ่มต้นถ่ายภาพ

  • ใช้งาน

   หน้าจอจะปิดลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาทีหลังจากที่มีการเริ่มต้นถ่ายภาพ

  ข้อควรระวัง

  • แม้ว่าจะตั้งค่า [ปิดหน้าจออัตโนมัติ] เป็น [ไม่ใช้งาน] หน้าจอจะยังปิดลงระหว่างการเปิดรับแสง นอกจากนี้ โปรดทราบว่าภาพอาจไม่แสดงขึ้น หากช่วงเวลาระหว่างการถ่ายภาพแต่ละภาพสั้นเกินไป

  หมายเหตุ

  • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา คุณสามารถกดปุ่ม ข้อมูล เพื่อเปิด/ปิดหน้าจอได้
 8. ตั้งค่า [เสียงบี๊ปต่อ วีดีโอไทม์แลปส์ ที่ถ่าย]

  • ตั้งค่าเป็น [0] เพื่อไม่ให้กล้องส่งเสียงเตือนในการถ่ายภาพแต่ละครั้ง
 9. ตรวจสอบการตั้งค่า

  • เวลาที่ต้องการ (1)

   หมายถึงเวลาที่ต้องการในการถ่ายภาพตามจำนวนภาพและช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ หากเกิน 24 ชั่วโมง จะแสดงเป็น “*** วัน”

  • เวลาเล่น (2)

   หมายถึงเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (เวลาที่ใช้ในการเล่นภาพเคลื่อนไหว) เมื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาเป็นภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K หรือ Full HD จากภาพนิ่งที่ถ่ายในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้

 10. ปิดเมนู

  • กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอเมนู
 11. อ่านข้อความ

  • อ่านข้อความแล้วเลือก [ตกลง]
 12. ถ่ายภาพทดสอบ

  • กดปุ่ม ข้อมูล และตรวจสอบเวลาที่ต้องการ (1) และช่วงเวลา (2) ที่แสดงบนหน้าจออีกครั้ง
  • เช่นเดียวกับการถ่ายภาพนิ่ง ให้ตั้งค่าระดับแสงและฟังก์ชั่นถ่ายภาพ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพทดสอบ ซึ่งจะบันทึกลงในการ์ดเป็นภาพนิ่ง
  • หากภาพทดสอบไม่มีปัญหา ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  • หากต้องการถ่ายภาพทดสอบเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

  หมายเหตุ

  • ภาพทดสอบจะถูกถ่ายด้วยคุณภาพ JPEG ละเอียดใหญ่
  • ในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ได้ในช่วง 1/4000 ถึง 30 วินาที
  • คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุดสำหรับ ISO อัตโนมัติในโหมด [ภาพเคลื่อนไหว] หรือในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวรับแสงเอง] ที่ใช้ ISO อัตโนมัติ ในตัวเลือก [วีดีโอไทม์แลปส์สูงสุดสำหรับอัตฯ] ของ [การถ่ายภาพ: ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าความไวแสง ISO] ()
  • หากคุณได้ตั้งค่า [กดครึ่งหนึ่ง] ใน [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว] เป็น [วัดแสง+ภาพเคลื่อนไหว Servo AF] ตัวเลือกจะเปลี่ยนเป็น [วัดแสง+AFครั้งเดียว] โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 13. กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  • ขณะนี้กล้องพร้อมที่จะเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
  • หากต้องการกลับไปยังขั้นตอนที่ 12 ให้กดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกครั้ง
 14. บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
  • โฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำงานระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
  • ไอคอนบันทึก “●” จะแสดงบนหน้าจอขณะที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
  • เมื่อถ่ายภาพครบตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะสิ้นสุดลง
  • หากต้องการยกเลิกการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา ให้ตั้งค่า [ไทม์แลปส์] เป็น [ไม่ใช้งาน]

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง
 • แนะนำให้ถ่ายภาพทดสอบตามขั้นตอนที่ 12 หรือทดสอบการบันทึกวีดีโอไทม์แลปส์ก่อน
 • ความครอบคลุมขอบเขตการมองเห็นของภาพเคลื่อนไหวสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาทั้งระดับ 4K และ Full HD อยู่ที่ประมาณ 100%
 • หากต้องการยกเลิกการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดหรือกดปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาที่ถ่ายแล้วจะถูกบันทึกลงในการ์ด
 • หากเวลาที่ต้องการในการบันทึกภาพมากกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง เวลาจะแสดงเป็น “2 วัน” หากต้องการสามวันหรือมากกว่า จำนวนวันจะแสดงโดยปรับทีละ 24 ชั่วโมง
 • แม้ว่าเวลาเล่นของภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะน้อยกว่า 1 วินาที ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะยังคงถูกสร้างขึ้น ในกรณีนี้ “00'00"” จะแสดงใน [เวลาเล่น]
 • หากใช้เวลาในการถ่ายภาพนาน แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับปลั๊กไฟภายในบ้าน (แยกจำหน่าย)
 • การสุ่มตัวอย่างสี YCbCr 4:2:0 (8 บิต) และพิกัดสี BT.709 จะถูกใช้สำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา 4K/Full HD

ข้อควรระวัง

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาไม่สามารถทำได้เมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ หรือเมื่อเชื่อมต่อสาย HDMI อยู่
 • Servo AF ภาพเคลื่อนไหวจะไม่ทำงาน
 • หากความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/30 วินาทีหรือช้ากว่า ค่าแสงของภาพเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้อง (อาจแตกต่างจากค่าแสงของภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายออกมา)
 • อย่าปรับการซูมของเลนส์ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา การปรับการซูมของเลนส์อาจทำให้ภาพหลุดโฟกัส ค่าแสงมีการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาภายใต้แสงไฟที่กะพริบอาจทำให้เกิดการกะพริบของหน้าจออย่างเห็นได้ชัด และภาพอาจถูกถ่ายโดยมีลายเส้นแนวนอน (จุดรบกวน) หรือการเปิดรับแสงที่ผิดปกติ
 • ภาพที่แสดงเมื่อภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาถูกบันทึกอาจแตกต่างจากภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายออกมา (ในรายละเอียดเช่น ความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอจากแหล่งกำเนิดแสงที่วูบวาบ หรือจุดรบกวนจากความไวแสง ISO สูง)
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาภายใต้สภาวะแสงน้อย ภาพที่แสดงระหว่างการถ่ายภาพอาจดูแตกต่างจากที่บันทึกจริงในภาพเคลื่อนไหว ในกรณีดังกล่าว ไอคอน [จำลองการแสดงผล (ใช้งาน)] จะกะพริบ
 • หากคุณหันกล้องจากซ้ายไปขวา (การแพน) หรือถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา ภาพอาจดูบิดเบี้ยวไปมาก
 • ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา ระบบปิดสวิตซ์อัตโนมัติจะไม่มีผล นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถปรับการตั้งค่าฟังก์ชั่นถ่ายภาพและฟังก์ชั่นเมนู เล่นดูภาพ ฯลฯ
 • เสียงจะไม่ถูกบันทึกสำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 • หากต้องการเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว]
 • การเปลี่ยนแปลงความสว่างที่เด่นชัดระหว่างภาพอาจทำให้กล้องไม่สามารถถ่ายภาพในช่วงเวลาที่กำหนดได้เมื่อตั้งค่า [ช่วงเวลา] เป็น 3 วินาทีหรือน้อยกว่า และตั้งค่า [ระดับแสงอัตโนมัติ] เป็น [วัดใหม่ทุกเฟรม]
 • หากความเร็วชัตเตอร์มากกว่าช่วงเวลาถ่ายภาพ (เช่น ใช้การเปิดรับแสงนาน) หรือหากตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำโดยอัตโนมัติ กล้องอาจไม่สามารถถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ การถ่ายภาพอาจป้องกันโดยการถ่ายในช่วงเวลาถ่ายภาพที่ใกล้เคียงกับความเร็วชัตเตอร์
 • หากไม่สามารถถ่ายภาพต่อไปได้ กล้องอาจข้ามการถ่ายภาพนั้นไป ซึ่งอาจทำให้เวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาที่สร้างขึ้นสั้นลง
 • หากเวลาที่กล้องใช้ในการบันทึกภาพลงในการ์ดนานกว่าช่วงเวลาถ่ายภาพ เนื่องจากฟังก์ชั่นถ่ายภาพที่ตั้งค่าหรือประสิทธิภาพของการ์ด ภาพบางภาพอาจไม่ถูกถ่ายโดยใช้ช่วงเวลาที่ตั้งไว้
 • ภาพที่ถ่ายเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึกเป็นภาพนิ่ง แม้ว่าคุณจะยกเลิกการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาหลังจากถ่ายไปแล้วเพียงภาพเดียว แต่ภาพนั้นจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
 • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: วีดีโอไทม์แลปส์] เป็น [ไม่ใช้งาน] หากคุณจะเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อและใช้งาน EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) ตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] จะทำให้กล้องไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้
 • การป้องกันภาพสั่นจะไม่ถูกนำไปใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 • การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะสิ้นสุดลงหากปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง เป็นต้น และการตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น [ไม่ใช้งาน]
 • ถึงแม้ว่าจะใช้แฟลชอยู่ แต่แฟลชจะไม่ทำงาน
 • การดำเนินการต่อไปนี้จะยกเลิกการเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาและเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]
  • การเลือก [ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้] ใน [ตั้งค่า: ทำความสะอาดเซนเซอร์] หรือ [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [รีเซตกล้อง]
  • การหมุนปุ่มโหมดไปที่ <ฉากพิเศษ>, <ฟิลเตอร์สร้างสรรค์>, <ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง C1> หรือ <ตั้งโหมดถ่ายภาพเอง C2>
 • คุณภาพของภาพอาจลดลงหากคุณเริ่มการบันทึกวีดีโอไทม์แลปส์ในขณะที่ไอคอน [จำกัดความร้อนสูงเกินไป] สีขาวหรือ [จำกัดความร้อนสูงเกินไป (สีแดง)] สีแดง () แสดงขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนการบันทึก ให้รอจนกว่าไอคอน [จำกัดความร้อนสูงเกินไป] สีขาวหรือ [จำกัดความร้อนสูงเกินไป (สีแดง)] สีแดงจะไม่แสดงอีกต่อไป ซึ่งบ่งบอกว่ากล้องเย็นลงแล้ว
 • เมื่อตั้งค่า [ระดับแสงอัตโนมัติ] เป็น [วัดใหม่ทุกเฟรม] ความไวแสง ISO ความเร็วชัตเตอร์ และค่ารูรับแสงอาจไม่ถูกบันทึกในข้อมูล Exif ของภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาในบางโหมดถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 (แยกจำหน่าย) เพื่อเริ่มและหยุดการบันทึกวีดีโอไทม์แลปส์ได้
 • เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1

 • ก่อนอื่นให้จับคู่รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 กับกล้อง ()
 • หลังจากที่คุณถ่ายภาพทดสอบแล้ว และกล้องพร้อมจะถ่ายภาพ (ดังเช่นในขั้นตอนที่ 13, ) ให้ปรับสวิตช์ตั้งเวลาถ่ายภาพ/ถ่ายภาพเคลื่อนไหวบน BR-E1 ไปที่ <●> (ถ่ายภาพทันที) หรือ <2> (รอ 2 วินาที)
 • หากปรับสวิตช์ของรีโมทคอนโทรลไว้ที่ ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาจะไม่สามารถเริ่มได้

  สถานะของกล้อง/การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล

  <●> ถ่ายภาพทันที

  <2> รอ 2 วินาที

  ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  หน้าจอทดสอบการบันทึก ทดสอบการบันทึก กลับสู่โหมดสแตนด์บายการบันทึก
  โหมดสแตนด์บายการบันทึก เริ่มการบันทึก กลับสู่หน้าจอทดสอบการบันทึก
  ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา สิ้นสุดการบันทึก สิ้นสุดการบันทึก

เวลาโดยประมาณที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา

สำหรับข้อแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลาได้ (จนกระทั่งแบตเตอรี่หมด) โปรดดู การบันทึกภาพเคลื่อนไหว