ซอฟต์แวร์/แอป

ภาพรวมของซอฟต์แวร์/แอป

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้กับกล้อง EOS โดยสรุป โปรดทราบว่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 • EOS Utility

  ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพที่ถ่ายไว้จากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของกล้องจากคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพแบบระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้

 • Digital Photo Professional

  เป็นซอฟต์แวร์ที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ที่ถ่ายภาพ RAW ช่วยให้สามารถดู แก้ไข พิมพ์ภาพ และอื่นๆ

 • Picture Style Editor

  ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรูปแบบภาพที่มีอยู่ หรือสร้างและบันทึกไฟล์รูปแบบภาพของตนเองได้ ซอฟแวร์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีความคุ้นเคยกับการประมวลผลภาพ

แอปสมาร์ทโฟน

 • Camera Connect

  ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนภาพที่ถ่ายไว้จากกล้องไปยังสมาร์ทโฟนผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของกล้องจากสมาร์ทโฟน และถ่ายภาพแบบระยะไกลจากสมาร์ทโฟนได้

 • Digital Photo Professional Express

  แอปสำหรับการประมวลผลภาพ RAW และการแก้ไขภาพบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน

การติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ในกรณีนี้ เวอร์ชั่นก่อนหน้าจะถูกเขียนทับ

ข้อควรระวัง

 • อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพราะอาจทำให้การติดตั้งซอฟต์แวร์เกิดความผิดพลาด
 • ไม่สามารถติดตั้งได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าไม่รองรับการประมวลผลภาพ RAW หรือการแสดงผลที่ถูกต้องสำหรับภาพจากกล้องนี้
 1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

  • เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงเว็บไซต์แคนนอนดังต่อไปนี้

   https://cam.start.canon/

  คุณอาจต้องป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ หมายเลขผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านล่างของกล้อง

 2. แตกไฟล์ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

  สำหรับ Windows

  • คลิกไฟล์ตัวติดตั้งที่แสดงอยู่เพื่อเริ่มใช้ตัวติดตั้ง

  สำหรับ macOS

  • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ dmg เพื่อเปิดหน้าต่างการติดตั้ง
  • ดับเบิลคลิกที่ไอคอนในหน้าต่างนี้เพื่อเริ่มตัวติดตั้ง
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งแอปสมาร์ทโฟน

 • ติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
 • สามารถติดตั้งแอปได้จาก Google Play หรือ App Store
 • คุณยังสามารถเข้าถึง Google Play และ App Store ได้จากเว็บไซต์แคนนอนต่อไปนี้

  https://cam.start.canon/

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์